Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Almelund

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 48,44" E 13° 34' 45,68" (56.863456,13.579356) RT-90 X 6306284 Y 1364246 Skylt vid torpiventering: 8 Fastighetsbeteckning: Hyltan 1:1 (2019) Vill du se flygfoto?
Kallades även Almatorpet. Torpet har fått sitt namn efter soldaten vid Jönköpings regemente Peter Alm. Han var född 1772 i Berga (G), och blev antagen som soldat vid rote 103 St. Almesjö, Södra Unnaryd (N). Peter var gift med Maria Svensdotter som var född 1778 i Dannäs (F). Äldsta dottern Ingegerd f. 1799 i Tannåker gifter sig 1818 med soldaten Nils Lustig i Loshult och samma år får Peter avsked som soldat vilket troligen är anledningarna till flytten till Odensjö. Troligen byggs torpet mellan 1818 och 1822, då yngsta dottern Anna föddes på Almelund. Hustrun Maria avlider på Almelund 1846 och i hennes bouppteckning framgår att makarna hade ett testamente där den efterlevande av makarna ärvde alla tillgångar och efter båda makarnas död skulle yngsta dottern Anna ärva hela kvarlåtenskapen. På torpet fanns då 2 kor, 3 getter och 2 lamm. När Peter avlider 1853 bor även soldaten Jonas Gustav Andersson Slätt och hans nyblivna hustru Johanna Kristina Johannesdotter, som var Peters sondotter, på torpet. Hon hade varit piga här i Hyltan sedan 1851, och enligt Peters bouppteckning och husförhörslängden, är det de som uppger boet som det var vid Peters död. Här föds nu Slätts två äldsta barn: Sven Johan f. 1854-04-30. Matilda f. 1855-10-05. År 1856 lämnar Slätt Almelund och flyttar till Kränkeboda i Vrå socken. Det är sista gången namnet Almelund nämns i husförhörslängden, men troligen är det här Anna Alm bor till sin död 1893 även om hennes bostad benämns Bst (backstuga) och hon är inhyseshjon under Hyltan.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 48,44" E 13° 34' 45,68" (56.863456,13.579356) RT-90 X 6306284 Y 1364246 Skylt vid torpiventering: 8 Fastighetsbeteckning: Hyltan 1:1 (2019) Vill du se flygfoto?

Almelund

Kallades även Almatorpet. Torpet har fått sitt namn efter soldaten vid Jönköpings regemente Peter Alm. Han var född 1772 i Berga (G), och blev antagen som soldat vid rote 103 St. Almesjö, Södra Unnaryd (N). Peter var gift med Maria Svensdotter som var född 1778 i Dannäs (F). Äldsta dottern Ingegerd f. 1799 i Tannåker gifter sig 1818 med soldaten Nils Lustig i Loshult och samma år får Peter avsked som soldat vilket troligen är anled- ningarna till flytten till Odensjö. Troligen byggs torpet mellan 1818 och 1822, då yngsta dottern Anna föddes på Almelund. Hustrun Maria avlider på Almelund 1846 och i hennes bouppteckning framgår att makarna hade ett testamente där den efterlevande av makarna ärvde alla tillgångar och efter båda makarnas död skulle yngsta dottern Anna ärva hela kvarlåtenskapen. På torpet fanns då 2 kor, 3 getter och 2 lamm. När Peter avlider 1853 bor även soldaten Jonas Gustav Andersson Slätt och hans nyblivna hustru Johanna Kristina Johannesdotter, som var Peters sondotter, på torpet. Hon hade varit piga här i Hyltan sedan 1851, och enligt Peters bouppteck- ning och husförhörslängden, är det de som uppger boet som det var vid Peters död. Här föds nu Slätts två äldsta barn: Sven Johan f. 1854-04-30. Matilda f. 1855-10-05. År 1856 lämnar Slätt Almelund och flyttar till Kränkeboda i Vrå socken. Det är sista gången namnet Almelund nämns i husförhörslängden, men troligen är det här Anna Alm bor till sin död 1893 även om hennes bostad benämns Bst (backstuga) och hon är inhyseshjon under Hyltan.