Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Skogslund / Svanströms

GPS-koordinat: WGS-84 N 56°52'10.9" E 13°35'52.5" (56.869686, 13.597915) RT-90 X 6306944 Y 1365401 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö Bosagård 2:10 Vill du se flygfoto?
Nuvarande Skogslund kallades i Odensjö före avsöndringen till egen fastighet för ”Svanströms”. Gustav Svanström bodde efter avsked som soldat i en backstuga i Vret, och blev änkeman 1792. Var denna stuga har funnits är okänt efter- som något skifte ännu inte hade skett och stugorna ofta var placerade på skogelagets mark. Efter ett år gifte han om sig med korpralen Alexander Wibergs änka Maria Bengtsdotter i Hjortaberg. Paret bosätter sig med de yngsta barnen på Svanströms torp. Vid Gustavs död var makarna fattighjon, och bodde i en backstuga i Odensjö enligt husförhörslängden. Vilken som har bott på torpet under perioden 1814 – 1890 kan man inte utläsa av husförhörslängderna. Hösten 1890 flyttade torparen Johan August Magnusson och hans hustru Julia [döpt till Juliana] från Torkelsnäs under Tiraholm i Södra Unnaryd där de varit torpare sedan vigseln 1887. Julia var född i Vret Östergård och hade bott i Odensjö ända till vigseln med Johan August. Han var född i Ås (F) och var förutom torpare snickare. Enligt Gunnar Jönsson i Odensjö hade Johan enligt egen utsago arbetat som snickare i Tyskland, och lärt dem att göra ladugårdsdörrar på ett rationellt sätt. Han monterade reglar brädfodring och gångjärn i dörrhålet. När allt var färdigt sågade han av reglarna och dörren hade en perfekt passning. Makarna fick aldrig några barn, men bor kvar på torpet till sin död och är begravda på Odensjö kyrkogård Julia 1942 och Johan 1944. Skogslund avsöndrades redan 1936-05-16 enligt ensittarelags förrättning av Per Ragnar Persson och hustrun Lilly Maria.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56°52'10.9" E 13°35'52.5" (56.869686, 13.597915) RT-90 X 6306944 Y 1365401 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö Bosagård 2:10 Vill du se flygfoto?

Skogslund / Svanströms

Nuvarande Skogslund kallades i Odensjö före avsöndringen till egen fastighet för ”Svanströms”. Gustav Svanström bodde efter avsked som soldat i en backstuga i Vret, och blev änkeman 1792. Var denna stuga har funnits är okänt eftersom något skifte ännu inte hade skett och stugorna ofta var placerade på skogelagets mark. Efter ett år gifte han om sig med korpralen Alexander Wibergs änka Maria Bengts- dotter i Hjortaberg. Paret bosätter sig med de yngsta barnen på Svanströms torp. Vid Gustavs död var makarna fattighjon, och bodde i en backstuga i Odensjö enligt husförhörslängden. Vilken som har bott på torpet under perioden 1814 – 1890 kan man inte utläsa av husförhörslängderna. Hösten 1890 flyttade torparen Johan August Magnusson och hans hustru Julia [döpt till Juliana] från Torkelsnäs under Tiraholm i Södra Unnaryd där de varit tor- pare sedan vigseln 1887. Julia var född i Vret Östergård och hade bott i Odensjö ända till vigseln med Johan August. Han var född i Ås (F) och var förutom torpare snickare. Enligt Gunnar Jönsson i Odensjö hade Johan enligt egen utsago arbetat som snick- are i Tyskland, och lärt dem att göra ladugårdsdörrar på ett rationellt sätt. Han monterade reglar brädfodring och gångjärn i dörrhålet. När allt var färdigt sågade han av reglarna och dörren hade en perfekt passning. Makarna fick aldrig några barn, men bor kvar på torpet till sin död och är begravda på Odensjö kyrkogård Julia 1942 och Johan 1944. Skogslund avsöndrades redan 1936-05-16 enligt ensittarelags förrättning av Per Ragnar Persson och hustrun Lilly Maria.