Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Sörebäck

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 6,60" E 13° 36' 19,90" (56.835167,13.605528) RT-90 X 6303086 Y 1365741 Skylt vid torpiventering: 6 Fastighetsbeteckning: Hult 1:7 (2019) Vill du se flygfoto?
Första gången Sörebäck omtalas i husförhörslängden är 1842 då Nils Samuel Lohm och hans fästmö Kerstin Börjesdotter flyttar från Bav- raböke där hans syster Sara Helena var gift med komministern Sven Stenvall. Nils var son till komminister Lohm i Kvenneberga (G), och var född där 19 februari 1815. Han hade flyttat till systern som dräng 1841, där han träffade Kerstin som var piga hos prästfamiljen. Hon var född i Viggåsa 24 januari 1815 och hade flera syskon som bodde i Odensjö socken. På Sörebäck föddes enda barnet Anna Margareta 1 april 1845. År 1859 avlider Nils, men änkan och dottern bor kvar på torpet till 1863, då Kerstin avlider den 9 september. Anna Margareta lämnar Söre- bäck 1865 och flyttar till Torarp östergård som piga. Redan 1864 hade en ny familj flyttat till torpet. Det var Johannes Svensson som var född på Fällan och hans hustru Katarina Eliasdotter som var född i Skrinhult den 7 januari 1830. De hade som nygifta bott hos Johannes föräldrar på Prästgårdens backstuga Mörkakärr där sonen Elias föddes 1862 men avled efter en vecka. Dottern Ida föddes 1863 och var med vid flytten till Sörebäck. Hon blir 1886 soldathustru gift med soldaten Jonas August Falk. Familjen övriga barn föds alla på Sörebäck: Kristina f. 27/8 1865 d. 5/7 1948 i Långaryd (N). Bengt Johan f. 24/1 1868 emigrerar till Amerika 3/8 1891. Sven Magnus f. 25/9 1871 blir soldat nr 98 Lönn vid N.Västbo kompani Jönköpings regemente. Vid sin död 1952 bor han på Skogslund Yttra Röshult. Elias f. 10/5 1874 död 1933 i Gräshult Lidhult. Noak f. 8/11 1876 flyttar 1896 till Laholm, där han gifter sig. År 1905 emigrerade han till Amerika, där han sedan avlider. Vid Laga skifte i Hult fastställt 1873 beslutades att torparen Carl Magnus Eriksson på Lindsberg hade bytt till sig de ägor som fanns väster om Bökesjö som kallades Dyhult. Erik Andersson som var ägare av den södra delen av ägorna skulle ha en skift öster Bökesjö och delar av Lindsberg samt Stampudden medan husen på Lindsberg kom att tillhöra norra skiften som ägdes av Nils Peter Persson. I början av 1880-talet flyttar Johannes Svenssons familj från Sörebäck till Lindsberg och därefter omnämns inte Sörebäck i husförhörsläng- den.
Del av kartan från Laga skifte 1873.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 6,60" E 13° 36' 19,90" (56.835167,13.605528) RT-90 X 6303086 Y 1365741 Skylt vid torpiventering: 6 Fastighetsbeteckning: Hult 1:7 (2019) Vill du se flygfoto?

Sörebäck

Del av kartan från Laga skifte 1873.
Första gången Sörebäck omtalas i husförhörslängden är 1842 då Nils Samuel Lohm och hans fästmö Kerstin Börjesdotter flyttar från Bavraböke där hans syster Sara Helena var gift med komministern Sven Stenvall. Nils var son till komminister Lohm i Kvenneberga (G), och var född där 19 februari 1815. Han hade flyttat till systern som dräng 1841, där han träffade Kerstin som var piga hos prästfamiljen. Hon var född i Viggåsa 24 januari 1815 och hade flera syskon som bodde i Odensjö socken. På Sörebäck föddes enda barnet Anna Mar- gareta 1 april 1845. År 1859 avlider Nils, men änkan och dottern bor kvar på torpet till 1863, då Kerstin avlider den 9 september. Anna Margareta lämnar Sörebäck 1865 och flyttar till Tor- arp östergård som piga. Redan 1864 hade en ny familj flyttat till torpet. Det var Johannes Svensson som var född på Fällan och hans hustru Katarina Eliasdotter som var född i Skrinhult den 7 januari 1830. De hade som nygifta bott hos Johannes föräldrar på Prästgårdens backstuga Mörkakärr där sonen Elias föddes 1862 men avled efter en vecka. Dottern Ida föddes 1863 och var med vid flytten till Sörebäck. Hon blir 1886 soldathustru gift med soldaten Jonas August Falk. Familjen övriga barn föds alla på Sörebäck: Kristina f. 27/8 1865 d. 5/7 1948 i Långaryd (N). Bengt Johan f. 24/1 1868 emigrerar till Amerika 3/8 1891. Sven Magnus f. 25/9 1871 blir soldat nr 98 Lönn vid N.Västbo kompani Jönköpings regemente. Vid sin död 1952 bor han på Skogslund Yttra Röshult. Elias f. 10/5 1874 död 1933 i Gräshult Lidhult. Noak f. 8/11 1876 flyttar 1896 till Laholm, där han gifter sig. År 1905 emigrerade han till Amerika, där han sedan avlider. Vid Laga skifte i Hult fastställt 1873 beslutades att torparen Carl Magnus Eriksson på Lindsberg hade bytt till sig de ägor som fanns väster om Bökesjö som kallades Dyhult. Erik Andersson som var ägare av den södra delen av ägorna skulle ha en skift öster Bökesjö och delar av Lindsberg samt Stampudden medan husen på Linds- berg kom att tillhöra norra skiften som ägdes av Nils Peter Persson. I början av 1880-talet flyttar Johannes Svenssons familj från Sörebäck till Lindsberg och därefter omnämns inte Sörebäck i husförhörslängden.