Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Perstorp

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 38,20" E 13° 30' 36,60" (56.877278,13.510167) RT-90 X 6307964 Y 1360079 Skylt vid torpiventering: 24 uppsatt 1980-07-01 stolpen numera avbruten Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019) Vill du se flygfoto?
Vid laga skifte i Björkön fastställt 1849 blev Perstorp ett torp under littera B som var Piparebostället. Perstorp har fått sitt namn efter Per Knutsson som inflyttar med familjen 1818 då torpet kallades Nybygget. Per uppodlade jorden och välvde den källare som finns på torpet. Han var född 1789-12-19 i S.Karsnäs Unnaryd, där han gifter sig 1812-11-11 med Johanna Christina Johannesdotter som var född i Halmstad 1787 i december, men inflyttade från Bolmsö vid vigseln. De bor kvar hos Pers mor Ingeborg Jönsdotter, som gift om sig med Anders Andersson efter fadern Knut Perssons död. Här föds följande barn: Kerstin f.1813-01-01 d.1813-01-14. Ingegerd f.1814-08-12 d.1880-12-17 i Blekinge Odensjö. På Perstorp föds följande barn: Katarina f.1818-10-02 d.1892-02-16 i Blomslund Odensjö. Elin Mari f.1823-12-16 d.1892-01-30 i Vekadal Odensjö. Johannes f.1828-10-01 d.1869-02-04 i Loshult Odensjö Lars f.1831-11-27 d.1875-03-15 i Snidestorp Lidhult Dottern Elin gifter sig 1852-04-18 med Jonas Andersson f.1828-07-17 på Furulund i Vret. De bosätter sig först hos Jonas föräldrar på Furulund. Här föds följande barn: Johannes f.1852-06-24 d.1933-04-06 i Vekadal Odensjö. Noach f.1855-01-27. De flyttar 1856 till Perstorp och övertar torpet efter Elins föräldrar. Per avlider här 1858-07-13 och Johanna Christina 1867-06-06. Här föds följande barn: Johan Aron f.1858-03-12 d.1865-08-05 i Björkön. Oscar f.1860-07-08 d.1947-02-26 i Abild (N). Carolina f.1863-11-21 d.1941-11-16 i Torarp. Anna Maia f.1866-04-13 d.1933-05-16 i Skeen Annerstad. År 1877 flyttar familjen till Vekadal Odensjö, och i samband med det försvinner namnet Perstorp i husförhörslängden även om en ny familj inflyttar samma år. Det är Johannes Andersson f.1839-03-23 i Kållerstad (F) gift 1872-01-20 med Kristina Svensdotter f.1839-08-23 Björkelund under Björkenäs (syster till Ståhle). Johannes som tidigare varit smed i Odensjö några år, blev nu mjölnare i Björkön. Hon hade dottern Severina f.1863-09-29, och tillsammans hade de följande barn. Amanda f.1872-04-12 i S.Unnaryd d.1938-09-23 i Halmstad. Johan Magnus f.1874-05-08 i Karsagård d.1933-06-19 i Halmstad. Hjalmar f.1876-12-18 i Karsagård d.1964-07-17 i Gräshult Lidhult. Frans Albert f.1879-05-17 i Björkön d.1962-12-10 i Lidhult. Benjamin f.1882-10-30 i Björkön d.1957-03-28 i Strömma Lidhult. Johannes avlider här 1898-03-23 och Kristina 1915-03-14.
Foto av husgrunden 2007-12-31
Ur Smålandsposten 1898-04-06
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 38,20" E 13° 30' 36,60" (56.877278,13.510167) RT-90 X 6307964 Y 1360079 Skylt vid torpiventering: 24 uppsatt 1980-07-01 stolpen numera avbruten Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019) Vill du se flygfoto?

Perstorp

Vid laga skifte i Björkön fastställt 1849 blev Perstorp ett torp under littera B som var Piparebostället. Perstorp har fått sitt namn efter Per Knutsson som inflyttar med familjen 1818 då torpet kallades Nybygget. Per uppodlade jorden och välvde den källare som finns på torpet. Han var född 1789-12-19 i S.Karsnäs Unnaryd, där han gifter sig 1812-11-11 med Johanna Christina Johannesdotter som var född i Halmstad 1787 i december, men inflyttade från Bolmsö vid vigseln. De bor kvar hos Pers mor Ingeborg Jönsdotter, som gift om sig med Anders Andersson efter fadern Knut Perssons död. Här föds följande barn: Kerstin f.1813-01-01 d.1813-01-14. Ingegerd f.1814-08-12 d.1880-12-17 i Blekinge Odensjö. På Perstorp föds följande barn: Katarina f.1818-10-02 d.1892-02-16 i Blomslund Odensjö. Elin Mari f.1823-12-16 d.1892-01-30 i Vekadal Odensjö. Johannes f.1828-10-01 d.1869-02-04 i Loshult Odensjö Lars f.1831-11-27 d.1875-03-15 i Snidestorp Lidhult Dottern Elin gifter sig 1852-04-18 med Jonas Andersson f.1828-07-17 på Furulund i Vret. De bosätter sig först hos Jonas föräldrar på Furulund. Här föds följande barn: Johannes f.1852-06-24 d.1933-04-06 i Vekadal Odensjö. Noach f.1855-01-27. De flyttar 1856 till Perstorp och övertar torpet efter Elins föräldrar. Per avlider här 1858-07-13 och Johanna Christina 1867-06-06. Här föds följande barn: Johan Aron f.1858-03-12 d.1865-08-05 i Björkön. Oscar f.1860-07-08 d.1947-02-26 i Abild (N). Carolina f.1863-11-21 d-1941 i Odensjö. Anna Maia f.1866-04-13 d.1933-05-16 i Skeen Annerstad. År 1877 flyttar familjen till Vekadal Odensjö, och i samband med det försvinner namnet Perstorp i husförhörslängden även om en ny familj inflyttar samma år. Det är Johannes Andersson f.1839-03-23 i Kållerstad (F) gift 1872-01-20 med Kristina Svensdotter f.1839-08-23 Björkelund under Björkenäs (syster till Ståhle). Johannes som tidigare varit smed i Odensjö några år, blev nu mjölnare i Björkön. Hon hade dottern Severina f.1863-09-29, och tillsammans hade de följande barn. Amanda f.1872-04-12 i S.Unnaryd d.1938-09-23 i Halmstad. Johan Magnus f.1874-05-08 i Karsagård d.1933-06-19 i Halmstad. Hjalmar f.1876-12-18 i Karsagård d.1964-07-17 i Gräshult Lidhult. Frans Albert f.1879-05-17 i Björkön d.1962-12-10 i Lidhult. Benjamin f.1882-10-30 i Björkön d.1957-03-28 i Strömma Lidhult. Johannes avlider här 1898-03-23 och Kristina 1915-03-14.
Foto av husgrunden 2007-12-31
Ur Smålandsposten 1898-04-06