Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Näbbelund / Kortabo

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53.166' E 13° 34.104' ( 56.886092, 13.568400) RT-90 X 6308829 Y 1363661 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:8 (2019) Vill du se flygfoto?
Vid storskifte av utmarken under Odensjö Skogelag 1818 finns en stuga inritad på kartan vid vägen mellan Vret och Önne. I skifteshand- lingarna är området kallat Näbben och Kortabo backstuga, men i husförhörslängden endast kallad Vrets backstuga av vilket det fanns flera. Den gamla häradsvägen gjorde här en kraftig sväng runt området, där det skedde en dödsolycka när en mjölkbil körde av vägen omkring 1947 – 48. Kurvan kallas i folkmun för ”Kåtabokurvan”, men namnet borde vara ”Kortabo” eftersom här i stugan bodde soldaten Per Nilsson Kort som varit soldat nr 85 vid Majorens kompani och Jönköpings regemente. Per hade 1790 gift sig men soldatdottern Katarina Persdotter på Dyhults torp, som vid den tiden var ett torp under Övra Röshult. De flyttar 1791 till Jälluntofta där Per blev soldat och där föds barnen Nils 1794, Per 1797 och som avlider två år senare, samt Kerstin född 1800. Efter Pers avsked flyttar de först till Kållerstad och därefter till torpet Bokelund, där de endast bor en kort tid. Nils flyttar från hemmet omkring 1811 och blir senare soldat Lustig vid Loshults rote. Även Per Kort verkar vistas på annan ort, då han avlider, eftersom han saknas i dödboken för Odensjö. Katarina avlider här 1819, och Kerstin flyttar till Röshult som piga, för att senare gifta sig och flytta till Klöverna.
Del av skifteskartan från 1818.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53.166' E 13° 34.104' ( 56.886092, 13.568400) RT-90 X 6308829 Y 1363661 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:8 (2019) Vill du se flygfoto?

Näbbelund / Kortabo

Vid storskifte av utmarken under Odensjö Skogelag 1818 finns en stuga inritad på kartan vid vägen mellan Vret och Önne. I skifteshandlingarna är området kallat Näb- ben och Kortabo backstuga, men i husförhörslängden endast kallad Vrets backstuga av vilket det fanns flera. Den gamla häradsvägen gjorde här en kraftig sväng runt området, där det skedde en dödsolycka när en mjölkbil körde av vägen omkring 1947 – 48. Kurvan kallas i folkmun för ”Kåtabokurvan”, men namnet borde vara ”Kortabo” eftersom här i stugan bodde soldaten Per Nilsson Kort som varit soldat nr 85 vid Majorens kom- pani och Jönköpings regemente. Per hade 1790 gift sig men soldatdottern Katarina Persdotter på Dyhults torp, som vid den tiden var ett torp under Övra Röshult. De flyttar 1791 till Jälluntofta där Per blev soldat och där föds barnen Nils 1794, Per 1797 och som avlider två år senare, samt Kerstin född 1800. Efter Pers avsked flyttar de först till Kållerstad och därefter till torpet Bokelund, där de endast bor en kort tid. Nils flyttar från hemmet omkring 1811 och blir senare soldat Lustig vid Loshults rote. Även Per Kort verkar vistas på annan ort, då han avlider, eftersom han saknas i dödboken för Odensjö. Katarina avlider här 1819, och Kerstin flyttar till Röshult som piga, för att senare gifta sig och flytta till Klöverna.
Del av skifteskartan från 1818.