Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Gransbo

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 43,70" E 13° 36' 25,70" (56.878806,13.607139) RT-90 X 6307940 Y 1365995 Skylt vid torpiventering: 35 Fastighetsbeteckning: Odensjö 2:29 (2019) Vill du se flygfoto?
Gransbo.
Erland Svensson f. 1782 d. 1847 som var ägare av en av gårdarna under Bosagård vid storskifte av Odensjö och Löckna byar 1820, och laga skifte i Odensjö 1830. Vid hustrun Elsa (Lena) Olofsdotters bouppteckning 1837 var de fortfarande ägare av en av gårdarna. I Erlands bouppteckning kan man läsa att han avled hos dottern Anna som var änka och de bodde i en backstuga vid namn Granelund under Bosagård. Detta är säkert det som senare kallas Gransbo. Gården är inte upptagen i bouppteckningen och i husförhörsländen kan man se att gården numera ägs av Mattis i Karsagård. Johan Peter Gustavsson f. 1822 d. 1901 gifte sig år 1847 med änkan Anna Erlandsdotter f. 1811, död 1887. De hade barnen SVEN Peter f. 1848 d. 1901 och AUGUST f. 1850 var jordbruksarbetare och flyttade år 1922 till ålderdomshemmet där han avled år 1932. Sven bodde kvar på torpet och gifte sig med Sanna Matilda Johannesdotter f. 1856 på Pilsbo, död 1930. Barn: David f. 1884 flyttade till Halmstad år 1913, död 1965. Jenny Maria f. 1887, död 1889 Johannes f. 1889 som var skogsarbetare flyttade år 1915 till Hedvigs församling i Norrköping och blev bokhållare. Död där 1968. Frans Albert f. 1892 följde med brodern till Norrköping. Död där 1981. Ida Maria f. år 1896 gifte sig 1926 och flyttade till Lidhult, död 1935. Den 6 september 1930 köpte Odensjö nystartade JUF-förening Gransbo torpstuga för 170 kr. Följande år revs den och flyttades till kyrkbyn för att bilda stommen i nuvarande bygdegården Tallklinten. Forskning och text Rigmor Andersson Björkenäs och Rolf Carlsson.
Foto 2007.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 43,70" E 13° 36' 25,70" (56.878806,13.607139) RT-90 X 6307940 Y 1365995 Skylt vid torpiventering: 35 Fastighetsbeteckning: Odensjö 2:29 (2019) Vill du se flygfoto?

Gransbo

Gransbo.
Erland Svensson f. 1782 d. 1847 som var ägare av en av gårdarna under Bosagård vid storskifte av Odensjö och Löckna byar 1820, och laga skifte i Odensjö 1830. Vid hustrun Elsa (Lena) Olofsdotters bouppteckning 1837 var de fortfarande ägare av en av gårdarna. I Erlands bouppteckning kan man läsa att han avled hos dottern Anna som var änka och de bodde i en backstuga vid namn Granelund under Bosagård. Detta är säkert det som senare kallas Gransbo. Gården är inte upptagen i bouppteckningen och i husförhörsländen kan man se att gården numera ägs av Mattis i Karsagård. Johan Peter Gustavsson f. 1822 d. 1901 gifte sig år 1847 med änkan Anna Erlandsdotter f. 1811, död 1887. De hade barnen SVEN Peter f. 1848 d. 1901 och AUGUST f. 1850 var jordbruksarbetare och flyttade år 1922 till ålderdomshemmet där han avled år 1932. Sven bodde kvar på torpet och gifte sig med Sanna Matilda Johannesdotter f. 1856 Pilsbo, död 1930. Barn: David f. 1884 flyttade till Halmstad år 1913, död 1965. Jenny Maria f. 1887, död 1889 Johannes f. 1889 som var skogsarbetare flyttade år 1915 till Hedvigs församling i Norrköping och blev bokhållare. Död där 1968. Frans Albert f. 1892 följde med brodern till Norrköping. Död där 1981. Ida Maria f. år 1896 gifte sig 1926 och flyttade till Lidhult, död 1935. Den 6 september 1930 köpte Odensjö nystartade JUF-förening Gransbo torpstuga för 170 kr. Följande år revs den och flyttades till kyrkbyn för att bilda stommen i nuvarande bygdegården Tallklinten. Forskning och text Rigmor Andersson Björkenäs och Rolf Carlsson.
Foto 2007.