Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Enudden

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 13,90" E 13° 32' 51,40" (56.887194,13.547611) RT-90 X 6308994 Y 1362392 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:39 (2019) Vill du se flygfoto?
Redan vid laga skifte 1855 var Enudden bebyggt med en stuga.
Redan när kartan ritades vid laga skifte 1855 var Enudden bebyggt och namnet användes i skifteshandlingarna. Området var en andra skift av littera A som senare kom att bli Vret Västergård 2:2. Enudden som varit en backstuga byggdes troligen om av Johannes Persson 1 , som var född Bokelund, och numera hade föräldrarna som ägare av närliggande Vret Västergård 2:9. Han flyttade senare till Halmstad och överlät då Enudden till svågern Karl Isak Anderssons och systern Severina Persdotter. De födde tvillingarna Hulda Paulina och Berta Linnea 1905. Enudden hade nu blivit en förpantningslägenhet 2 , men tidpunkten är för mig okänd. När svärmor Britta Eliasdotter blev änka 1905 flyttade även hon till Enudden, där hon avled 1911. Den 2 september 1918 blir Karl Johansson och hans hustru Alma ägare av grannfastigheten Vret Västergård 2:9. De blir enligt köpebrev samma dag ägare av Enudden (1/256 mantal). Karl Isak var vedhuggare på sin ålderdom, men 1930 var han så svag att han fick flytta till ålderomshemmet Strandhem, där han avled 1932. Severina bor ensam kvar på Enudden till sin död 1933 och är troligen den sista som bodde där.
Stugan har legat till vänster och ett fähus till höger.
1 = Lisbeth Hylander Halmstad. 2 = Förpantningslägenhet innebär, att lägenhetsägaren erlägger en viss summa i pant för en viss tid, vanligen 49 år. Efter den tiden har jordägaren rätt att återlösa lägenheten mot pantsumman + ränta + ersättning för gjorda förbättringar.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 13,90" E 13° 32' 51,40" (56.887194,13.547611) RT-90 X 6308994 Y 1362392 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:39 (2019) Vill du se flygfoto?

Enudden

Redan vid laga skifte 1855 var Enudden bebyggt med en stuga.
Redan när kartan ritades vid laga skifte 1855 var Enudden bebyggt och namnet användes i skifteshandlingarna. Området var en andra skift av littera A som senare kom att bli Vret Västergård 2:2. Enudden som varit en backstuga byggdes troligen om av Johannes Persson 1 , som var född på Bokelund, och numera hade föräldrarna som ägare av närliggande Vret Västergård 2:9. Han flyttade senare till Halmstad och överlät då Enudden till svågern Karl Isak Anderssons och systern Severina Persdotter. De födde tvillingarna Hulda Paulina och Berta Linnea 1905. Enudden hade nu blivit en förpantningslägenhet 2 , men tidpunkten är för mig okänd. När svärmor Britta Eliasdotter blev änka 1905 flyttade även hon till Enudden, där hon avled 1911. Den 2 september 1918 blir Karl Johansson och hans hustru Alma ägare av gran- nfastigheten Vret Västergård 2:9. De blir enligt köpebrev samma dag ägare av Enudden (1/256 mantal). Karl Isak var vedhuggare på sin ålderdom, men 1930 var han så svag att han fick flytta till ålderomshemmet Strandhem, där han avled 1932. Severina bor ensam kvar på Enudden till sin död 1933 och är troligen den sista som bodde där.
Stugan har legat till vänster och ett fähus till höger.
1 = Lisbeth Hylander Halmstad. 2 = Förpantningslägenhet innebär, att lägenhetsägaren erlägger en viss summa i pant för en viss tid, vanligen 49 år. Efter den tiden har jordägaren rätt att återlösa lägenheten mot pantsumman + ränta + ersättning för gjorda förbättringar.