Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Moanäs Gransbo

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 2.50" E 13° 30' 35.10" (56.867361,13.509750) RT-90 X 6304796 Y 1358561 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Saxnäs 1:26 (2019) Vill du se flygfoto?
Vid laga skifte för gårdarna väster om sjön Unnen i Odensjö och Lidhults socknar (07-LID-54) kan man i § 18 läsa att soldaten Anders Brant hade inställt sig för att bevaka sin rätt som han genom arv påstod sig äga i torplägenheten Gransbo, avyttrat från 1/3 mtl förmedlat till 1/6 i Moanäs vilket nu ägs (vid skiftet) av Samuel Pettersson i Strömma. Vid sammanträde 15 oktober 1844 uppvisades ett köpekontrakt där Anders Brant sålt sin förpantning till Samuel Pettersson. I skiftesprotokollet kan man läsa att Anders Brants farfar, Sven Jacobsson som var född i Moanäs 1759, genom sin arvslott efter sin far blivit utlöst med denna torplägenhet för evärdlig tid enligt handling daterad 1793-02-28. Denna handling uppvisades för tingsrätten först 1808-03-24 och sedan 1840-02-29.
Del av skifteskartan från laga skifte fastställt 1846.
Sven var gift med Anna Andersdotter och barnen Johannes föddes på torpet 1789 och Anders (Gran) 1792. Sven avlider redan 1793 och i hans bouppteckning är torpet värderat till 100 daler och totala behållningen var 156 daler 2 öre i silvermynt eller 26 rdl 6 rst i speciemynt. Anna gifter om sig 1795 med Jöns Samuelsson f.1767 från Yås i Unnaryd. Nu föds barnen Sven 1796 död 1796 och Anna 1799. Jöns avlider 1809 av "tärande sjuka" och Anna gifter om sig 1810 med Karl Jönsson f.1756 i Ånäs som nu var änkeman och bodde i Brännebas- salt dit Anna och dottern Anna Jönsdotter flyttade. Anders Gran gifter sig 1811 med Kerstin Jönsdotter född 1777 i Hult, och de bosätter sig på Gransboda. Här föds Sven 1811 och Anders (Brant) 1815. Anders Gran drunknade i Unnen 11 november 1815 men återfanns först 12 juni året därpå trots ett intensivt letande. I Anders bouppteckning anges att Gransbo var ett torp under Lilla Moanäs som fadern 1793 blivit ägare och fått lagfart till. Upptaget värde i bouppteckningen var 70 riksdaler banco. Kerstin låter änkan Anna Larsdotter f. 1755 flytta hit med sin yngsta dotter Anna som avled här 1823. Anna Larsdotter avled också här 1829. År 1834 flyttar Sven Andersson till Unnaryd och 1835 blir Anders Brant soldat och flyttar till Bassarås Byagård. Mor Kerstin bor kvar på torpet till 1845 då hon flyttar till Sonhult där Anders med familj nu bor efter avsked som soldat. År 1845 övergår Gransbo till Virkesnäs och förekommer i husförhörslängden i Lidhult. Detta år flyttar Anders Magnusson f.1810 i Åsenhöga med hustrun Johanna Greta Jönsdotter f.1815 i Femsjö från Femsjö till Gransboda. De hade barnen Johan Peter f.1839 och Jöns f.1841 som båda var födda i Jälluntofta samt en dotter Anna Carolina f.1836 i Saxnäs. Hon bor kvar hos mormor och morfar i Femsjö. Här på Gransbo föddes Johanna Karolina 1848 och Karl Magnus f.1851. Anders avlider här 1851 och de övriga flyttar till en backstuga under Virkesnäs. Jöns bor senare i Loshult och Karl Magnus blir mjölnare i Björkön efter att ha bott i Veinge och Vrå. År 1855 gifter sig Johannes Jonasson Blomgren f.1822 i Lidhult med Maria Andersdotter f.1827 i Vret Odensjö. De bosätter sig på Gransbo och här föds barnen Alfred 1856, Johan Adolf 1858, Noak Vilhard 1860, Salomon 1865 och Ulrika 1868. Johannes och Maria avlider båda 1898 och sonen Salomon blir torpare. Han gifter sig 1898 med Josefina Jonasdotter f.1866 i Kållerstad (F) och deras dotter Elsa Maria föds på Gransbo 1899 och Anna Linnea 1903. Familjen flyttar till Jälluntofta 24 april 1906 och är de sista som bodde på torpet. Fastighetsbeteckning var 2006 Saxnäs 1:26
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 2.50" E 13° 30' 35.10" (56.867361,13.509750) RT-90 X 6304796 Y 1358561 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Saxnäs 1:26 (2019) Vill du se flygfoto?

Moanäs Gransbo

Vid laga skifte för gårdarna väster om sjön Unnen i Odensjö och Lidhults socknar (07-LID-54) kan man i § 18 läsa att soldaten Anders Brant hade inställt sig för att bevaka sin rätt som han genom arv påstod sig äga i torplägenheten Gransbo, avyt- trat från 1/3 mtl förmedlat till 1/6 i Moanäs vilket nu ägs (vid skiftet) av Samuel Pettersson i Strömma. Vid sammanträde 15 oktober 1844 uppvisades ett köpekontrakt där Anders Brant sålt sin förpantning till Samuel Pettersson. I skiftesprotokollet kan man läsa att Anders Brants farfar, Sven Jacobsson som var född i Moanäs 1759, genom sin arvslott efter sin far blivit utlöst med denna torplä- genhet för evärdlig tid enligt handling daterad 1793-02-28. Denna handling uppvisades för tingsrätten först 1808-03-24 och sedan 1840-02-29.
Del av skifteskartan från laga skifte fastställt 1846.
Sven var gift med Anna Andersdotter och barnen Johannes föddes på torpet 1789 och Anders (Gran) 1792. Sven avlider redan 1793 och i hans bouppteckning är torpet värderat till 100 daler och totala behållningen var 156 daler 2 öre i silvermynt eller 26 rdl 6 rst i spe- ciemynt. Anna gifter om sig 1795 med Jöns Samuelsson f.1767 från Yås i Unnaryd. Nu föds barnen Sven 1796 död 1796 och Anna 1799. Jöns avlider 1809 av "tärande sjuka" och Anna gifter om sig 1810 med Karl Jönsson f.1756 i Ånäs som nu var änkeman och bodde i Brännebassalt dit Anna och dottern Anna Jönsdotter flyttade. Anders Gran gifter sig 1811 med Kerstin Jönsdotter född 1777 i Hult, och de bosät- ter sig på Gransboda. Här föds Sven 1811 och Anders (Brant) 1815. Anders Gran drunknade i Unnen 11 november 1815 men återfanns först 12 juni året därpå trots ett intensivt letande. I Anders bouppteckning anges att Gransbo var ett torp under Lilla Moanäs som fadern 1793 blivit ägare och fått lagfart till. Upptaget värde i bouppteckningen var 70 riksdaler banco. Kerstin låter änkan Anna Larsdotter f. 1755 flytta hit med sin yngsta dotter Anna som avled här 1823. Anna Larsdotter avled också här 1829. År 1834 flyttar Sven Andersson till Unnaryd och 1835 blir Anders Brant soldat och flyttar till Bassarås Byagård. Mor Kerstin bor kvar på torpet till 1845 då hon flyttar till Sonhult där Anders med familj nu bor efter avsked som soldat. År 1845 övergår Gransbo till Virkesnäs och förekommer i husförhörslängden i Lidhult. Detta år flyttar Anders Magnusson f.1810 i Åsenhöga med hustrun Johanna Greta Jönsdotter f.1815 i Femsjö från Femsjö till Gransboda. De hade barnen Johan Peter f.1839 och Jöns f.1841 som båda var födda i Jäl- luntofta samt en dotter Anna Carolina f.1836 i Saxnäs. Hon bor kvar hos mormor och morfar i Femsjö. Här på Gransbo föddes Johanna Karolina 1848 och Karl Magnus f.1851. Anders avlider här 1851 och de övriga flyttar till en backstuga under Virkesnäs. Jöns bor senare i Loshult och Karl Magnus blir mjölnare i Björkön efter att ha bott i Veinge och Vrå. År 1855 gifter sig Johannes Jonasson Blomgren f.1822 i Lidhult med Maria Ander- sdotter f.1827 i Vret Odensjö. De bosätter sig på Gransbo och här föds barnen Alfred 1856, Johan Adolf 1858, Noak Vilhard 1860, Salomon 1865 och Ulrika 1868. Johannes och Maria avlider båda 1898 och sonen Salomon blir torpare. Han gifter sig 1898 med Josefina Jonasdotter f.1866 i Kållerstad (F) och deras dotter Elsa Maria föds på Gransbo 1899 och Anna Linnea 1903. Familjen flyttar till Jälluntofta 24 april 1906 och är de sista som bodde på torpet. Fastighetsbeteckning var 2006 Saxnäs 1:26