Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Oda Johannas (Björkelund)

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 30,80" E 13° 35' 44,00" (56.875222,13.595556) RT-90 X 6307565 Y 1365277 Skylt vid torpiventering: 37 Fastighetsbeteckning: Odensjö 1:30 (2019) Vill du se flygfoto?
I församlingsböckerna 1900 - 1932 kallades backstugan för Björkelund. Här bodde Oda-Johanna fram till 1920, då hon flyttade till ålder- domshemmet Strandhem under Präsgården.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1830.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 30,80" E 13° 35' 44,00" (56.875222,13.595556) RT-90 X 6307565 Y 1365277 Skylt vid torpiventering: 37 Fastighetsbeteckning: Odensjö 1:30 (2019) Vill du se flygfoto?

Oda Johannas (Björkelund)

I församlingsböckerna 1900 - 1932 kallades backstugan för Björkelund. Här bodde Oda-Johanna fram till 1920, då hon flyttade till ålderdomshemmet Strandhem under Präsgården.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1830.