Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Björkekull

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 55,60" E 13° 34' 50,10" (56.84878,13.580583) RT-90 X 6304650 Y 1364268 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkenäs Södergård 2:2 (2019) Vill du se flygfoto?
På kartan från storskiftet av Odensjö skogelag 1818 är torpet inte inritat, och var således inte byggt. Familjen Victor som kom att bli först boende på torpet, är vid den här tiden upptagna under Björkelund och anges som "husvill och utfattig". I samma bok är Magnus noterad som "oständig soldat i Landskrona". Magnus Persson Victor var född 1780 i Rangalsnäs Unnaryd och blev soldat 1802 med namnet Ek för Skubbhult i Femsjö och tillhörde Jönköpings regemente. Han blev 1805 kommenderad till Stralsund, men var vid mönstring 1807 sjuk i kvarteret. Samma år återkom han till Rangalsnäs från Rügen i Tyskland och hade tydligen fått avsked. Han lämnar åter hemmet 1809 då man kan läsa i utflyttningsboken följande: "Båtsmannen Magnus Plit (förut sold Ek) förd fängslig från Ran- gelsnäs till Jönköping". År 1811 blir Magnus soldat för Björkenäs rote och familjen flyttade till soldattorpet. Han hade gift sig 1804 med Sara Svensdotter från Långaryd, och de hade följande barn: Maria 1805-1806. Per 1808-1810. Per 1811-. Flyttade till Unnaryd 1828. Sven 1813-. Flyttade till Halland 1829. Johannes 1815-1817. Samuel 1817-1824. Maria 1820-1823. Johanna 1822-. Avled 1904 i Broddhult Vrå. Pernilla 1827-. Avled i Hulugård Annerstad 1883. Lunds universitets folkminnesarkiv accessionsnummer: 4771 Sida :13 Soldaten Wiktor skulle ut i krig, för ej bliva skjuten gick han till kyrkogården sökte rätt på de dödas ben, för att låna dem till skydd under kriget. När han var hemkommen glömde han att bära tillbaka benen. En natt spökade det hos honom i spisen. Han tar sitt gevär och skjuter ett skott, så askan ryker. Det säger sedan uti hans rum: "Giv mig mitt lånade ben." Soldaten svarar: "Så fort Gud giver dager, skall du få ditt lånade ben." Av ovanstående förstår man att Magnus var en ganska speciell person och på 1830-talet har prästen noterat "begiven på dryckenskap". Magnus avled här på torpet 1842, medan Sara bodde kvar med olika inneboende åtminstone till och med 1856. Det är sista året namnet Björkekull förekommer i husförhörslängden, men troligen bodde hon kvar ända till sin död 1862 även om de boende är upptagna under granntorpet Björkeberg som är det samma som Björkhagen eller Oddas. Enligt Al:4 var änkan Martha Nilsdotter f. 1774 Angelstad d. 1846 i Odensjö inhyst på torpet en tid. Hon stod som fattighjon. Från år 1846 finner vi även Karin Andersdotter f. 1786 här med sönerna Lars, Anders och Nils. Se torpet Björkelund.
Foto 2008
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 55,60" E 13° 34' 50,10" (56.84878,13.580583) RT-90 X 6304650 Y 1364268 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkenäs Södergård 2:2 (2019) Vill du se flygfoto?

Björkekull

På kartan från storskiftet av Odensjö skogelag 1818 är torpet inte inritat, och var således inte byggt. Familjen Victor som kom att bli först boende på torpet, är vid den här tiden upptagna under Björkelund och anges som "husvill och utfattig". I samma bok är Magnus noterad som "oständig soldat i Landskrona". Magnus Persson Victor var född 1780 i Rangalsnäs Unnaryd och blev soldat 1802 med namnet Ek för Skubbhult i Femsjö och tillhörde Jönköpings regemente. Han blev 1805 kommenderad till Stralsund, men var vid mönstring 1807 sjuk i kvarteret. Samma år återkom han till Rangalsnäs från Rügen i Tyskland och hade tydligen fått avsked. Han lämnar åter hemmet 1809 då man kan läsa i utflyttningsboken följande: "Båts- mannen Magnus Plit (förut sold Ek) förd fängslig från Rangelsnäs till Jönköping". År 1811 blir Magnus soldat för Björkenäs rote och familjen flyttade till soldattorpet. Han hade gift sig 1804 med Sara Svensdotter från Långaryd, och de hade följande barn: Maria 1805-1806. Per 1808-1810. Per 1811-. Flyttade till Unnaryd 1828. Sven 1813-. Flyttade till Halland 1829. Johannes 1815-1817. Samuel 1817-1824. Maria 1820-1823. Johanna 1822-. Avled 1904 i Broddhult Vrå. Pernilla 1827-. Avled i Hulugård Annerstad 1883. Lunds universitets folkminnesarkiv accessionsnummer: 4771 Sida :13 Soldaten Wiktor skulle ut i krig, för ej bliva skjuten gick han till kyrkogården sökte rätt på de dödas ben, för att låna dem till skydd under kriget. När han var hemkom- men glömde han att bära tillbaka benen. En natt spökade det hos honom i spisen. Han tar sitt gevär och skjuter ett skott, så askan ryker. Det säger sedan uti hans rum: "Giv mig mitt lånade ben." Soldaten svarar: "Så fort Gud giver dager, skall du få ditt lånade ben." Av ovanstående förstår man att Magnus var en ganska speciell person och på 1830- talet har prästen noterat "begiven på dryckenskap". Magnus avled här på torpet 1842, medan Sara bodde kvar med olika inneboende åtminstone till och med 1856. Det är sista året namnet Björkekull förekommer i husförhörslängden, men troligen bodde hon kvar ända till sin död 1862 även om de boende är upptagna under granntorpet Björkeberg som är det samma som Björkhagen eller Oddas. Enligt Al:4 var änkan Martha Nilsdotter f. 1774 Angelstad d. 1846 i Odensjö inhyst på torpet en tid. Hon stod som fattighjon. Från år 1846 finner vi även Karin Andersdotter f. 1786 här med sönerna Lars, Anders och Nils. Se torpet Björkelund.
Foto 2008