Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Klöverna

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 44,0" E 13° 33' 43,0" (56.878889,13.561944) RT-90 X 6308040 Y 1363241 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Övra Röshult 1:11 (2019) Vill du se flygfoto?
Efter att soldaten Per Vretman fått avsked som soldat nr 77 för Vret 1758, flyttar han och hustrun Ingefred till Klöverna. Ingefred avlider här 1780 och Per 1786. År 1788 finns de första husförhörslängderna och då har Nils Persson f.1728 och Elisabet Torsdotter f.1733 flyttat in. De kom ifrån Bosebo i Unnaryd där de fött sju barn. Inget av barnen flyttar med till Klöverna vid inflyttningen. Nils avlider 1809 och Elisabet 1810 och då flyttar äldsta dottern Maria Kerstin med sin familj från Slätteryd i Bolmsö socken till Klöverna. Maria var född 1754 i Bosebo och maken Jonas Samuelsson 1738. De hade två barn Lisbet som kallades Lisken f.1776 och Kerstin 1788. Familjen bor kvar på Klöverna till 1824 då de flyttar till Ås (F). År 1825 flyttar Sven Anders Persson f.1797 i Dannäs (F), hans hustru Sara Olofsdotter f.1797 i Berga (G) och deras son Lars Peter f.1823 i Dannäs, till Klöverna som nu blivit en backstuga. Sven Anders var bror till korpral Lars Krans i Löckna och även han en flitig man, som omedelbart börja bryta ny mark för det blivande torpet Svenshult. Här på Klöverna föds dottern Anna Katarin 1825 och nästa barn Karl Johan föds 1827 på "Nybygget" som är Svenshult och dess första datering. År 1828 gifter sig Sven Nilsson f.1794 i Lidhult, med Kerstin Persdotter som var född i Jälluntofta 1800 men nu var piga i Röshult. Hon hade redan som barn flyttat till Odensjö, med sina nu avlidna föräldrar soldaten Per Kort och Katarina Persdotter. Sven och Kerstin bosätter sig på Klöverna och här föds barnen Pernilla 1829, Kristina 1831 och Nils 1835. De flyttar 1837-03-25 till Södra Unnaryd och det är sista gången Klöverna omnämns i husförhörslängden.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1834.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 44,0" E 13° 33' 43,0" (56.878889,13.561944) RT-90 X 6308040 Y 1363241 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Övra Röshult 1:11 (2019) Vill du se flygfoto?

Klöverna

Efter att soldaten Per Vretman fått avsked som soldat nr 77 för Vret 1758, flyttar han och hustrun Ingefred till Klöverna. Ingefred avlider här 1780 och Per 1786. År 1788 finns de första husförhörslängderna och då har Nils Persson f.1728 och Elisabet Torsdotter f.1733 flyttat in. De kom ifrån Bosebo i Unnaryd där de fött sju barn. Inget av barnen flyttar med till Klöverna vid inflyttningen. Nils avlider 1809 och Elisabet 1810 och då flyttar äldsta dottern Maria Kerstin med sin familj från Slätteryd i Bolmsö socken till Klöverna. Maria var född 1754 i Bosebo och maken Jonas Samuelsson 1738. De hade två barn Lisbet som kallades Lisken f.1776 och Kerstin 1788. Familjen bor kvar på Klöverna till 1824 då de flyttar till Ås (F). År 1825 flyttar Sven Anders Persson f.1797 i Dannäs (F), hans hustru Sara Olofsdot- ter f.1797 i Berga (G) och deras son Lars Peter f.1823 i Dannäs, till Klöverna som nu blivit en backstuga. Sven Anders var bror till korpral Lars Krans i Löckna och även han en flitig man, som omedelbart börja bryta ny mark för det blivande torpet Svenshult. Här på Klöverna föds dottern Anna Katarin 1825 och nästa barn Karl Johan föds 1827 på "Nybygget" som är Svenshult och dess första datering. År 1828 gifter sig Sven Nilsson f.1794 i Lidhult, med Kerstin Persdotter som var född i Jälluntofta 1800 men nu var piga i Röshult. Hon hade redan som barn flyttat till Odensjö, med sina nu avlidna föräldrar soldaten Per Kort och Katarina Persdotter. Sven och Kerstin bosätter sig på Klöverna och här föds barnen Pernilla 1829, Kristina 1831 och Nils 1835. De flyttar 1837-03-25 till Södra Unnaryd och det är sista gången Klöverna omnämns i husförhörslängden.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1834.