Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-11-14

Soldattorp Nr 73 (623) Torseryd

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 5.60" E 13° 30' 0.30" (56.8015556,13.500083) RT-90 X 6299555 Y 1359180 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Torseryd 1:9 Vill du se flygfoto?
Del av skifteskartan 1804.
I Torseryd finns två kända soldattorp, varav det äldsta vid Storskifte 1804 var beläget norr om byn. Detta torp var vid Laga Skifte 1853 obebyggt och sista soldaten som bodde här var Anders Trygg som flyttade 1827. Ungeföärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49' 1.48" E 13° 30' 38.87" (56.817078,13.510797) RT-90 X= 6301261 Y= 1359888. För att kunna genomföra Laga Skifte 1853 beslutades att ett nytt soldattorp skulle byggas och uppodlas inom 6 år och vara placerat vid Sonhults rågång och vägen mot Stenhöga. Karl Magnus Tvist flyttar till det nya soldattorpet 1861 och var därmed den första soldaten på detta torp. Till julen 1888 inflyttar nästa soldat Sven Johan Tvist som var den sista soldaten som bodde på torpet, och avflyttade 1891. Köpekontrakt upprättas 1901-01-22 då Johannes Svensson och hans hustru Anna Laurina Knutsdotter köper fastigheten som omfattade 22,8860 hektar som kallades Lövdala, av roten för 250 kronor. Fastighetsbeteckning blev Torseryd 1:9. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 5.60" E 13° 30' 0.30" (56.8015556,13.500083) RT-90 X= 6299555 Y= 1359180.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-11-14
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 5.60" E 13° 30' 0.30" (56.8015556,13.500083) RT-90 X 6299555 Y 1359180 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Torseryd 1:9 Vill du se flygfoto?

Soldattorp Nr 73 (623) Torseryd

Del av skifteskartan 1804.
I Torseryd finns två kända soldattorp, varav det äldsta vid Storskifte 1804 var belä- get norr om byn. Detta torp var vid Laga Skifte 1853 obebyggt och sista soldaten som bodde här var Anders Trygg som flyttade 1827. Ungeföärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49' 1.48" E 13° 30' 38.87" (56.817078,13.510797) RT-90 X= 6301261 Y= 1359888. För att kunna genomföra Laga Skifte 1853 beslutades att ett nytt soldattorp skulle byggas och uppodlas inom 6 år och vara placerat vid Sonhults rågång och vägen mot Stenhöga. Karl Magnus Tvist flyttar till det nya soldattorpet 1861 och var därmed den första soldaten på detta torp. Till julen 1888 inflyttar nästa soldat Sven Johan Tvist som var den sista soldaten som bodde på torpet, och avflyttade 1891. Köpekontrakt upprättas 1901-01-22 då Johannes Svensson och hans hustru Anna Laurina Knutsdotter köper fastigheten som omfattade 22,8860 hektar som kal- lades Lövdala, av roten för 250 kronor. Fastighetsbeteckning blev Torseryd 1:9. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 5.60" E 13° 30' 0.30" (56.8015556,13.500083) RT-90 X= 6299555 Y= 1359180.