Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Fälleshult

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 31,00" E 13° 30' 18,00" (56.875278,13.505000) RT-90 X 6307752 Y 1359757 Skylt vid torpiventering: 23 (Ligger 2008 på marken) Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019) Vill du se flygfoto?
Omkring 1870 uppträder de första noteringarna om Fälleshult i husförhörslängden. Det är Sven Magnus Lorentsson med familj och svärfar Erik Hurtig, som flyttat till detta nybygge från Fällestorp. Här föds följande barn: August Edvard f.1873-06-19 som senare blev soldat nr 73 Törnsjö. Julia f. 187510-15. Ida Aria f. 1878-12-26 d. 1890-04-28. Den gamle soldaten Erik Hurtig som lär ha varit en stor kraftkarl avlider här 1880-02-08 av ålder. Dottern Eva Stina avlider 1887-08-13 och Sven Magnus gifter om sig 1891-02-25 med Ida Christina Andersdotter född i Långaryd 1860-12-05. Ida Christina och hennes dotter Anna Albina Carolina född 1882 i Långaryd flyttar till torpet, och här föds dottern Alma Emelia f. 1891-01-11 d. 1947-10-26 i Högalid (AB). Ida Christina avlider av lungsot redan 1892-01-05 vilket även drabbar Sven Magnus som avlider på Ljungby lasarett 1902-06-16 och är sista datum som Fälleshult omnämns. Han var murare enligt församlingsboken 1900 vilket även flera av sönerna var.
Foto av husgrunden 2008-01-06.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 31,00" E 13° 30' 18,00" (56.875278,13.505000) RT-90 X 6307752 Y 1359757 Skylt vid torpiventering: 23 (Ligger 2008 på marken) Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019) Vill du se flygfoto?

Fälleshult

Omkring 1870 uppträder de första noteringarna om Fälleshult i husförhörsläng- den. Det är Sven Magnus Lorentsson med familj och svärfar Erik Hurtig, som flyttat till detta nybygge från Fällestorp. Här föds följande barn: August Edvard f.1873-06-19 som senare blev soldat nr 73 Törnsjö. Julia f. 187510-15. Ida Aria f. 1878-12-26 d. 1890-04-28. Den gamle soldaten Erik Hurtig som lär ha varit en stor kraftkarl avlider här 1880- 02-08 av ålder. Dottern Eva Stina avlider 1887-08-13 och Sven Magnus gifter om sig 1891-02-25 med Ida Christina Andersdotter född i Långaryd 1860-12-05. Ida Christina och hennes dotter Anna Albina Carolina född 1882 i Långaryd flyttar till torpet, och här föds dottern Alma Emelia f. 1891-01-11 d. 1947-10-26 i Högalid (AB). Ida Christina avlider av lungsot redan 1892-01-05 vilket även drabbar Sven Mag- nus som avlider på Ljungby lasarett 1902-06-16 och är sista datum som Fälleshult omnämns. Han var murare enligt församlingsboken 1900 vilket även flera av sön- erna var.
Foto av husgrunden 2008-01-06.