Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Killekull / Källekull / Väktarns

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 17,40" E 13° 36' 11,80" (56.854833,13.603278) RT-90 X 6306794 Y 13644541 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkenäs Norregård 1:2 (2019) Vill du se flygfoto?
År 1819 levde soldaten Johannes Jönsson Odin f.1772-02-27 i Torarp östergård med sin hustru Ingelöv Nilsdotter på Källekull. De hade följande barn: Jonas f.1807-06-21 och d.1810-09-27 i Bosagård. Jonas f.1810-10-01 i Odensjö backstuga. Nils f.1815-10-16 i Björkenäs backstuga d.1819-02-28 på Källekull. Samuel f.1819-04-20 på Källekull. Carl f.1822-06-16 på Källekull (se tidningsnotis).
Del av kartan från Laga skifte 1914.
År 1851 inflyttar soldaten nr 81 Sven Andersson Björk f.1829 i Unnaryd och hans nyblivna hustru Kristina Persdotter f.1823 i Lidhult, som kom från Karsagård där första dottern Anna Katarina var född 1850-10-08. På Källekull föds följande barn: Sanna Maria f.1852-12-22 d.1867-08-23. Johan Alfred f.1855-03-02. Per Noak f.1858-09-18. August f.1862-11-04 d.1863-03-02. Johannes f.1864-02-04 d.1937. Susanna f.1870-10-05. Familjen flyttar 1871 från Källekull till Bohult i Odensjö. Katarina Gudmundsdotter f.1838-09-29 i Torseryd inflyttar 1864 från Prästgården och bor kvar till 1878-11-26 då hon flyttar till Karsagård. År 1879 lever torparen och kyrkvaktmästaren Magnus Johansson f.1830-09-09 på Bökholmen under Hult, och hans hustru Johanna Maria Persdotter f.1828 i Lidhult, på Källekull. Johanna Maria var syster till Kristina Persdotter (se ovan). Eftersom Magnus var kyrkvaktmästare kallades torpet “Väktarns” av befolkningen i socknen. De hade följande barn: Anna Lena f.1855-10-24 i Björkenäs. Karolina f.1858-12-12 i Gårdshult. Salomon f.1861-02-21 i Vrå Matilda f.1864-09-20 på Johansdal Björkenäs. Susanna Maria f.1867-08-23 på Johansdal Björkenäs. Johan Alfred f.1871-05-07 på Johansdal Björkenäs. Magnus och Johanna Maria bor kvar och Magnus avlider här 1916-10-28 och Johanna Maria 1918-10-09. Hon var troligen den sista som bodde på torpet.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 17,40" E 13° 36' 11,80" (56.854833,13.603278) RT-90 X 6306794 Y 13644541 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkenäs Norregård 1:2 (2019) Vill du se flygfoto?
Del av kartan från Laga skifte 1914.
År 1819 levde soldaten Johannes Jönsson Odin f.1772-02-27 i Torarp östergård med sin hustru Ingelöv Nilsdotter på Källekull. De hade följande barn: Jonas f.1807-06-21 och d.1810-09-27 i Bosagård. Jonas f.1810-10-01 i Odensjö backstuga. Nils f.1815-10-16 i Björkenäs backstuga d.1819-02-28 på Källekull. Samuel f.1819-04-20 på Källekull. Carl f.1822-06-16 på Källekull (se tidningsnotis).

Killekull / Källekull / Väktarns

År 1851 inflyttar soldaten nr 81 Sven Andersson Björk f.1829 i Unnaryd och hans nyblivna hustru Kristina Persdotter f.1823 i Lidhult, som kom från Karsagård där första dottern Anna Katarina var född 1850-10-08. På Källekull föds följande barn: Sanna Maria f.1852-12-22 d.1867-08-23. Johan Alfred f.1855-03-02. Per Noak f.1858-09-18. August f.1862-11-04 d.1863-03-02. Johannes f.1864-02-04 d.1937. Susanna f.1870-10-05. Familjen flyttar 1871 från Källekull till Bohult i Odensjö. Katarina Gudmundsdotter f.1838-09-29 i Torseryd inflyttar 1864 från Prästgården och bor kvar till 1878-11-26 då hon flyttar till Karsagård. År 1879 lever torparen och kyrkvaktmästaren Magnus Johansson f.1830-09-09 på Bökholmen under Hult, och hans hustru Johanna Maria Persdotter f.1828 i Lidhult, på Källekull. Johanna Maria var syster till Kristina Persdotter (se ovan). Eftersom Magnus var kyrkvaktmästare kallades torpet “Väktarns” av befolkningen i socknen. De hade följande barn: Anna Lena f.1855-10-24 i Björkenäs. Karolina f.1858-12-12 i Gårdshult. Salomon f.1861-02-21 i Vrå Matilda f.1864-09-20 på Johansdal Björkenäs. Susanna Maria f.1867-08-23 på Johansdal Björkenäs. Johan Alfred f.1871-05-07 på Johansdal Björkenäs. Magnus och Johanna Maria bor kvar och Magnus avlider här 1916-10-28 och Johanna Maria 1918-10-09. Hon var troligen den sista som bodde på torpet.