Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Soldattorp Nr 71 (621) Moanäs

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 58.20" E 13° 31' 49.60" (56.866167, 13.530444) RT-90 X 6306686 Y 1361274 Skylt vid torpiventering: 31 Fastighetsbeteckning: Moanäs 1:2 och 1:5
Torpet kallades Rås och låg på Råsudden vid sjön Unnen. Torpet har varit soldattorp under mycket lång tid och med säkerhet bor Hindrich Lindlöv på torpet när hans yngsta dotter Annika föds 1766 på Råsudden enligt födelseboken i Lidhult. Sista soldaten som bodde på torpet var Anders Larsson Munter, som avflyttar 1869 till Fällestorp (Fältstorp) under Björkön. Odensjö Hembygdsförening märkte ut soldattorpet med skylt nr 31 vid torpvandring 1981-05-17. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 58.20" E 13° 31' 49.60" (56.866167, 13.530444) RT-90 X= 6306686 Y= 1361274. Marken är oskiftad och tillhör Moanäs 1:2 och 1:5.
Del av karta från Laga skifte i Moanäs 1846.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 58.20" E 13° 31' 49.60" (56.866167, 13.530444) RT-90 X 6306686 Y 1361274 Skylt vid torpiventering: 31 Fastighetsbeteckning: Moanäs 1:2 och 1:5

Soldattorp Nr 71 (621) Moanäs

Torpet kallades Rås och låg på Råsudden vid sjön Unnen. Torpet har varit soldattorp under mycket lång tid och med säkerhet bor Hindrich Lindlöv på torpet när hans yngsta dotter Annika föds 1766 på Råsudden enligt födelseboken i Lidhult. Sista soldaten som bodde på torpet var Anders Larsson Munter, som avflyttar 1869 till Fällestorp (Fältstorp) under Björkön. Odensjö Hembygdsförening märkte ut soldattorpet med skylt nr 31 vid tor- pvandring 1981-05-17. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 58.20" E 13° 31' 49.60" (56.866167, 13.530444) RT-90 X= 6306686 Y= 1361274. Marken är oskiftad och tillhör Moanäs 1:2 och 1:5.
Del av karta från Laga skifte i Moanäs 1846.