Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Ekliden/Ekelid

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 13,10" E 13° 33' 43,30" (56.820306,13.562028) RT-90 X 6301518 Y 1363032 Skylt vid torpiventering: 54 Fastighetsbeteckning: Hästhult 1:5 (2019) Vill du se flygfoto?
Vid laga skifte i Hästhult fastställt 1840 fanns en åker kallad "Östre fåll" på den plats som sedan skulle bli torpet Ekelid vilket det kallas i alla husförhörslängder. År 1845 på hösten flyttar torparen Sven Jönsson med sin familj från Kileberg under Hylte till Hästhult. Torpet hade ännu inte fått något namn men 1850 är namnet Ekelid vid sonens födelse. Sven var f. 1812 3/12 på Prosteköps soldattorp i Lidhult, och var gift 1834 4/5 i Lidhult med Kerstin Samuelsdotter f.1811 8/8 i Bökeberg Femsjö. De har följande barn: Sven Johan* f. 1837 8/11 i Hjortseryd Vrå. Salomon f. 1841 16/5 Kileberg Hylte, d. 1841 men saknas i dödboken. Kristina Sofia f. 1842 21/8 Kileberg Hylte. Maria f. 1845 15/6 Kileberg Hylte. Karl Peter f. 1850 5/3 på Ekelid. Kerstin avlider 1870 16/5 här på torpet och Sven gifter sig 1872 3/11 med änkan efter avskedade soldaten Johan Ingman, Anna Katarina Persdotter f. 1816 21/1 i Vrå. Hon hade en son Anders Johan Ingman f. 1860 12/3 i Vet Odensjö. Han flyttar 1884 från Ekelid till Vislanda och i samband med vigsel 1884 21/11 med Ida Lovisa Andersdotter så bosätter de sig i Tesås Skattegård Ryssby där Anders Johan är skomakare. Anna Katarina avlider på torpet 1898 15/4 och är troligen den siste som bor på torpet. Av en släkting har jag fått följande information: Fadern dog då Anders Johan var 7 år gammal. Modern gifte om sig och flyttade till Ekeliden i Hästhult. Styvfadern var lite besvärlig. På somrarna var han vallpojke i Snöstorp (N). Det var tre bönder som han vallade kreatur åt. De skulle hålla honom med mat varsin vecka. En av bönderna gav rikligt med mat, men de två andra var snåla så han fick aldrig äta sig mätt. Efter flyttningen till Vislanda lär han känna Ida Lovisa, som bor hemma hos sina föräldrar i Björkeberg, en stuga i Målarskogstrakten ett stycke från sjön Tjurken. Vid torpinventering i Odensjö kallas Anders Johan för Järv, ett namn jag inte kunnat belägga i några handlingar.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 13,10" E 13° 33' 43,30" (56.820306,13.562028) RT-90 X 6301518 Y 1363032 Skylt vid torpiventering: 54 Fastighetsbeteckning: Hästhult 1:5 (2019) Vill du se flygfoto?

Ekliden/Ekelid

Vid laga skifte i Hästhult fastställt 1840 fanns en åker kallad "Östre fåll" på den plats som sedan skulle bli torpet Ekelid vilket det kallas i alla husförhörslängder. År 1845 på hösten flyttar torparen Sven Jönsson med sin familj från Kileberg under Hylte till Hästhult. Torpet hade ännu inte fått något namn men 1850 är namnet Ekelid vid sonens födelse. Sven var f. 1812 3/12 på Prosteköps soldattorp i Lidhult, och var gift 1834 4/5 i Lidhult med Kerstin Samuelsdotter f.1811 8/8 i Bökeberg Femsjö. De har följande barn: Sven Johan* f. 1837 8/11 i Hjortseryd Vrå. Salomon f. 1841 16/5 Kileberg Hylte, d. 1841 men saknas i dödboken. Kristina Sofia f. 1842 21/8 Kileberg Hylte. Maria f. 1845 15/6 Kileberg Hylte. Karl Peter f. 1850 5/3 på Ekelid. Kerstin avlider 1870 16/5 här på torpet och Sven gifter sig 1872 3/11 med änkan efter avskedade soldaten Johan Ingman, Anna Katarina Persdotter f. 1816 21/1 i Vrå. Hon hade en son Anders Johan Ingman f. 1860 12/3 i Vet Odensjö. Han flyttar 1884 från Ekelid till Vislanda och i samband med vigsel 1884 21/11 med Ida Lovisa Ander- sdotter så bosätter de sig i Tesås Skattegård Ryssby där Anders Johan är skomakare. Anna Katarina avlider på torpet 1898 15/4 och är troligen den siste som bor på tor- pet. Av en släkting har jag fått följande information: Fadern dog då Anders Johan var 7 år gammal. Modern gifte om sig och flyttade till Ekeliden i Hästhult. Styvfadern var lite besvärlig. På somrarna var han vallpojke i Snöstorp (N). Det var tre bönder som han vallade kreatur åt. De skulle hålla honom med mat varsin vecka. En av bönderna gav rikligt med mat, men de två andra var snåla så han fick aldrig äta sig mätt. Efter flyttningen till Vislanda lär han känna Ida Lovisa, som bor hemma hos sina föräldrar i Björkeberg, en stuga i Målarskogstrakten ett stycke från sjön Tjurken. Vid torpinventering i Odensjö kallas Anders Johan för Järv, ett namn jag inte kunnat belägga i några handlingar.