Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Stenshult

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 23,10" E 13° 33' 29,90" (56.889750,13.558306) RT-90 X 6309255 Y 1363059 Skylt vid torpiventering: 13 uppsatt 1980 Fastighetsbeteckning: Vret 2:8 (2019) Vill du se flygfoto?
Anders Bengtsson f.1799-05-29 på Dyhults torp gifter sig 1823 (året saknas i vigselboken) med Maria Eriksdotter f.1797-06-26 i Vret väster- gård. Paret flyttar omkring 1856 från torpet Furulund där de varit torpare, till Stenshult som inte omnämnts i skifteshandlingarna för Vret väster- gård 1855-1857. Här avlider Anders 1862-01-27 och dottern Johanna flyttar hem 1863 från Mattes Carlsson i Vret där hon varit piga sedan 1859. De gifter sig 1864 och flyttar till Vrå där de får tre barn även om åldersskillnaden var 31 år. Dottern Britta flyttar hem till föräldrarna år 1859 från Önne i Unnaryd där hon varit piga. År 1860-01-28 föds dottern Matilda och avlider 1868-05-24. Britta gifter sig på Stenshult 1868-12-27 med Andreas Svensson och familjen bor kvar på torpet, där sonen Sven August föds 1869-05-15. Andreas ska vara född 1826-11-28 i Odensjö enligt husförhörslängden, men saknas i födelseboken. Maria avlider 1872-04-15 och Brittas familj flyttar till Kristianstad (L) 1873-10-27.
Foto 2007
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 23,10" E 13° 33' 29,90" (56.889750,13.558306) RT-90 X 6309255 Y 1363059 Skylt vid torpiventering: 13 uppsatt 1980 Fastighetsbeteckning: Vret 2:8 (2019) Vill du se flygfoto?

Stenshult

Anders Bengtsson f.1799-05-29 på Dyhults torp gifter sig 1823 (året saknas i vig- selboken) med Maria Eriksdotter f.1797-06-26 i Vret västergård. Paret flyttar omkring 1856 från torpet Furulund där de varit torpare, till Stenshult som inte omnämnts i skifteshandlingarna för Vret västergård 1855-1857. Här avlider Anders 1862-01-27 och dottern Johanna flyttar hem 1863 från Mattes Carlsson i Vret där hon varit piga sedan 1859. De gifter sig 1864 och flyttar till Vrå där de får tre barn även om åldersskillnaden var 31 år. Dottern Britta flyttar hem till föräldrarna år 1859 från Önne i Unnaryd där hon varit piga. År 1860-01-28 föds dottern Matilda och avlider 1868-05-24. Britta gifter sig på Stenshult 1868-12-27 med Andreas Svensson och familjen bor kvar på torpet, där sonen Sven August föds 1869-05-15. Andreas ska vara född 1826-11-28 i Odensjö enligt husförhörslängden, men saknas i födelseboken. Maria avlider 1872-04-15 och Brittas familj flyttar till Kristianstad (L) 1873-10-27.
Foto 2007
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30