Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Åskärr

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52.675', E 13° 35.009' (56.877917, 13.583477) RT-90 X 6307889 Y 1364550 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö Prästboställe 3:1 Vill du se flygfoto?
År 1848 nämns Åskärr för första gången i husförhörslängden. Det är Anders Månsson Vestberg med familj, som tidigare varit upptagen efter socknen men nu noterade på Åskärr under prästgården. Anders var född i Risa i Södra Unnaryd år 1806 och var sedan 1845 gift med Anna Johannesdotter f. 1813 i Öjarp Annerstad. Med till Åskärr var följande barn: Susanna f. 1841 i Odensjö. Karl Emaus f. 1844 under Hult och senare handlare och ägare av Rydslund. Charlotta f. 1845 under Hult och d. 1921 på Strandhem i Odensjö. Här på Åskärr föds: Kristina 1850 d. 1914 i Halmstad. August 1852 d. 1918 i Halmstad. Ulrika 1855 d. 1857 på Åskärr. Anders bror Lars Månsson levde på Mörkakärr och avled 1844. När även hans hustru avled 1848 fick Anders och Anna ta hand om de tre yngsta barnen Sven f. 1834, Anna Katarina f. 1835 och Jonas f. 1839. Efter 1865 är familjen upptagen under "efter socknen" ända till Annas död 1894 och Anders 1895. Namnet Åskärr förekommer inte i hus- förhörslängderna under den tiden.
Del av enda kartan där Åskärr är utmärkt från 1871.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52.675', E 13° 35.009' (56.877917, 13.583477) RT-90 X 6307889 Y 1364550 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö Prästboställe 3:1 Vill du se flygfoto?

Åskärr

Del av enda kartan där Åskärr är utmärkt från 1871.
År 1848 nämns Åskärr för första gången i husförhörslängden. Det är Anders Måns- son Vestberg med familj, som tidigare varit upptagen efter socknen men nu noterade på Åskärr under prästgården. Anders var född i Risa i Södra Unnaryd år 1806 och var sedan 1845 gift med Anna Johannesdotter f. 1813 i Öjarp Annerstad. Med till Åskärr var följande barn: Susanna f. 1841 i Odensjö. Karl Emaus f. 1844 under Hult och senare handlare och ägare av Rydslund. Charlotta f. 1845 under Hult och d. 1921 på Strandhem i Odensjö. Här på Åskärr föds: Kristina 1850 d. 1914 i Halmstad. August 1852 d. 1918 i Halmstad. Ulrika 1855 d. 1857 på Åskärr. Anders bror Lars Månsson levde på Mörkakärr och avled 1844. När även hans hus- tru avled 1848 fick Anders och Anna ta hand om de tre yngsta barnen Sven f. 1834, Anna Katarina f. 1835 och Jonas f. 1839. Efter 1865 är familjen upptagen under "efter socknen" ända till Annas död 1894 och Anders 1895. Namnet Åskärr förekommer inte i husförhörslängderna under den tiden.