Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Soldattorp Nr 74 (624) Röshult Yttra

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 49.00" E 13º 30' 57.60" (56.830279, 13.516002) RT-90 X 6302721 Y 1360260 Skylt vid torpiventering: 48 Fastighetsbeteckning: Yttra Röshult 2:7 (2019)
Del av skifteskartan 1818.
Vid storskiftet 1818-1819 var soldattorpet placerat i södra delen av inägorna (grön markering på flygfotot ovan). Ungefärlig position enligt WGS 84 är N 56° 50' 5.10" E 13º 31' 4.30" (56.834742, 13.51786) RT-90 X= 6303214 Y= 1360390. Vid laga skifte 1847 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till torpet Norrum vars placering var känt redan vid storskiftet 1819 beläget vid rågången mot Blekinge. Nu fastställdes torpets gränser och kartan visar att husen legat på västra delen av soldattomten (väster om vägen) som fick littera C (röd markering). Sista soldaten som bodde på roten var Jonas Rolig som inflyttade 1844-11-02 (gamla torpet). Köpebrev upprättas 1916-03-30 där Sven Daniel Larsson köper fastigheten för 700 kronor och den omfattar 2,9588 hektar. Fastighetsbeteckning blev Röshult 2:5. Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet med skylt nr 49 vid torpvandring 1984-05-06 och placerade den på position N 56° 49' 50.30" E 13° 31' 2.62" (östra vägkanten). Enligt Generalstabskarta och Laga Skifte beräknar jag positionen till (inga husgrunder finns). Position enligt WGS 84 är N 56° 49' 49.00" E 13º 30' 57.60" (56.830279, 13.516002) RT-90 X= 6302721 Y= 1360260.
Del av skifteskartan 1848.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 49.00" E 13º 30' 57.60" (56.830279, 13.516002) RT-90 X 6302721 Y 1360260 Skylt vid torpiventering: 48 Fastighetsbeteckning: Yttra Röshult 2:7 (2019)

Soldattorp Nr 74 (624) Röshult Yttra

Del av skifteskartan 1818.
Vid storskiftet 1818-1819 var soldattorpet placerat i södra delen av inägorna (grön markering på flygfotot ovan). Ungefärlig position enligt WGS 84 är N 56° 50' 5.10" E 13º 31' 4.30" (56.834742, 13.51786) RT-90 X= 6303214 Y= 1360390. Vid laga skifte 1847 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till torpet Norrum vars placering var känt redan vid storskiftet 1819 beläget vid rågången mot Blekinge. Nu fastställdes torpets gränser och kartan visar att husen legat på västra delen av soldattomten (väster om vägen) som fick littera C (röd markering). Sista soldaten som bodde på roten var Jonas Rolig som inflyttade 1844-11-02 (gamla torpet). Köpebrev upprättas 1916-03-30 där Sven Daniel Larsson köper fastigheten för 700 kronor och den omfattar 2,9588 hektar. Fastighetsbeteckning blev Röshult 2:5. Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet med skylt nr 49 vid torpvandring 1984-05-06 och placerade den på position N 56° 49' 50.30" E 13° 31' 2.62" (östra vägkanten). Enligt Generalstabskarta och Laga Skifte beräknar jag positionen till (inga hus- grunder finns). Position enligt WGS 84 är N 56° 49' 49.00" E 13º 30' 57.60" (56.830279, 13.516002) RT-90 X= 6302721 Y= 1360260.
Del av skifteskartan 1848.