Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Bolls/Bålds/Lugnet

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 30,40" E 13° 35' 49,10" (56.875111,13.596972) RT-90 X 6307549 Y 1365362 Skylt vid torpiventering: 36 Fastighetsbeteckning: Odensjö 2:29 (2019) Vill du se flygfoto?
Bild av stugan utförd av Karl Wiberg.
Hur detta torp fått namnet Bolls är något oklart, eftersom soldaten Per Jacobsson Båld (Bolld) i husförhörslängden, hela tiden familjen bodde i Odensjö, är upptagen under Björkenäs. År 1839 den 20 mars avlider enda dottern Kerstin bara 21 år gammal och enligt dödboken då på Hylterna under Odensjö Bosagård. I husförhörslängden är familjen fortfarande upptagen under Björkenäs. Troligen har soldattorpet i Björkenäs blivit utsynat och roten har arrenderat denna torpplan som bostad åt sin soldat och därför har prästen inte redovisat familjen som flyttad till torpet under Bosagård. Enligt bouppteckningen bodde familjen på Odensjö torp vid Pers död 1845. Han och hustrun hade 1 ko, 8 getter och det framgår att torpet skulle avträdas till jordägarna som lämnade 60 rdl i ersättning för odlingen på torpet och 20 rdl för byggnaderna. Paret hade stora skulder och skulderna översteg tillgångarna med 103 rdl 31 sk 2 rst allt i banco. Från år 1865 bebos backstugan av Anna Jönsdotter f. 1825 i Kållerstad, död 1901 och Lena Karlsdotter f. 1828 i Färgaryd, död 1902. I hfl 1900-1911 är antecknat Backstuga, Bålds (på Albin Jönssons) men Bålds är överstruket och ersatt med Lugnet.
Kristina.
Charlotta (Lotta).
År 1907 kommer från Vrå äg. pig. Kristina Jonasdotter f. 1849 Odensjö (Fällan), död 1927 och 1911 från Ö. Torsås systern Charlotta Jonasdotter f.1862, död 1926. Inhyses Maria Jonasdotter, understödstagare, f. 1836 Odensjö. Hon kom till ålderdomshemmet Strandhem och slutade sina dagar där år 1924.
Nästa familj boende här är jordbruksarbetaren Frans Oskar Teodor Karlsson f. 1890 i Odensjö, död 1972 i Lidhult. Han gifte sig 1925 med Helga Elisabet Bergstedt f. 1886 Odensjö, död 1968 i Lidhult. De inflyttar 1931 och torde vara de sista boende här i stugan som nu betecknades som backstuga. Barn: Gustav Herman Karlsson f. 1913 Odensjö. Rut Ingrid Elisabet f. 1927.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1830.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 30,40" E 13° 35' 49,10" (56.875111,13.596972) RT-90 X 6307549 Y 1365362 Skylt vid torpiventering: 36 Fastighetsbeteckning: Odensjö 2:29 (2019) Vill du se flygfoto?

Bolls/Bålds/Lugnet

Bild av stugan utförd av Karl Wiberg.
Hur detta torp fått namnet Bolls är något oklart, eftersom soldaten Per Jacobsson Båld (Bolld) i husförhörslängden, hela tiden familjen bodde i Odensjö, är upptagen under Björkenäs. År 1839 den 20 mars avlider enda dottern Kerstin bara 21 år gammal och enligt dödboken då på Hylterna under Odensjö Bosagård. I husförhörslängden är familjen fortfarande upptagen under Björkenäs. Troligen har soldattorpet i Björkenäs blivit utsynat och roten har arrenderat denna torpplan som bostad åt sin soldat och därför har prästen inte redovisat familjen som flyttad till torpet under Bosagård. Enligt bouppteckningen bodde familjen på Odensjö torp vid Pers död 1845. Han och hustrun hade 1 ko, 8 getter och det framgår att torpet skulle avträdas till jordägarna som lämnade 60 rdl i ersättning för odlingen på torpet och 20 rdl för byggnaderna. Paret hade stora skulder och skulderna översteg tillgångarna med 103 rdl 31 sk 2 rst allt i banco. Från år 1865 bebos backstugan av Anna Jönsdotter f. 1825 i Kållerstad, död 1901 och Lena Karlsdotter f. 1828 i Färgaryd, död 1902. I hfl 1900-1911 är antecknat Backstuga, Bålds (på Albin Jönssons) men Bålds är överstruket och ersatt med Lugnet.
Kristina.
Charlotta (Lotta).
År 1907 kommer från Vrå äg. pig. Kristina Jonasdotter f. 1849 Odensjö (Fällan), död 1927 och 1911 från Ö. Torsås systern Charlotta Jonasdotter f.1862, död 1926. Inhyses Maria Jonasdotter, understödstagare, f. 1836 Odensjö. Hon kom till ålder- domshemmet Strandhem och slutade sina dagar där år 1924.
Nästa familj boende här är jordbruksarbetaren Frans Oskar Teodor Karlsson f. 1890 i Odensjö, död 1972 i Lidhult. Han gifte sig 1925 med Helga Elisabet Bergstedt f. 1886 Odensjö, död 1968 i Lidhult. De inflyttar 1931 och torde vara de sista boende här i stugan som nu betecknades som backstuga. Barn: Gustav Herman Karlsson f. 1913 Odensjö. Rut Ingrid Elisabet f. 1927.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1830.