Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Loshults Killa/ Källa

GPS-koordinat: WGS-84 N 56°49'48.9" E 13°33'14.8" (56.830245, 13.554101) RT-90 X 6302640 Y 1362585 Skylt vid torpiventering: 52 uppsatt 1984-05-27 Fastighetsbeteckning: Loshult 1:30 (2019) Vill du se flygfoto?
Hälsokälla dit på man på 1800-talet kom från när och fjärran och hämtade ett kristallklart vatten med hög järnhalt. Många lade mynt i källan i tron att detta skulle förhöja effekten, och att man då skulle bli botad från sina sjukdomar och åkommor. Enligt uppteckningar vid Folklivsarkivet i Lund kan man läsa, att källan vid midsommar kläddes med kransar och att ungdomarna samlades för att dricka av det hälsobringande vattnet.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56°49'48.9" E 13°33'14.8" (56.830245, 13.554101) RT-90 X 6302640 Y 1362585 Skylt vid torpiventering: 52 Fastighetsbeteckning: Loshult 1:30 (2019) Vill du se flygfoto?

Loshults Killa/ Källa

Hälsokälla dit på man på 1800-talet kom från när och fjärran och hämtade ett kristallklart vatten med hög järnhalt. Många lade mynt i källan i tron att detta skulle förhöja effekten, och att man då skulle bli botad från sina sjukdomar och åkommor. Enligt uppteckningar vid Folklivsarkivet i Lund kan man läsa, att källan vid midsom- mar kläddes med kransar och att ungdomarna samlades för att dricka av det hälsobringande vattnet.