Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Dungen/Dungarna

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 21,20" E 13° 34' 8,70" (56.805889,13.569083) RT-90 X 6299899 Y 1363411 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Hylte 1:4 (2019) Vill du se flygfoto?
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1862.
Ingeborg Bengtsdotter f. 1746 i Övra Röshult gifter sig 1767 med Göran Jonsson från Annerstad och de bosätter sig hos Ingeborgs föräldrar i Röshult. När föräldrarna avlider övertar familjen troligen hela gården, eller en del av den, eftersom de hade en större skuld till boktryckare Lönberg enligt dennes bouppteckning 1777. Under åren 1769 - 1782 föds sex barn före Görans död 1786. Redan när husförhörslängder började föras i Odensjö 1788 bor Ingeborg och alla då levande barnen utom Christian på Hylte torp. Han tar senare namnet Lönblad och bosätter sig i Skeen där han arbetar som pappersmakargesäll. Han byter senare yrke och är vid sin död bygg- mästare. Även brodern Mattias blir pappermakare och bor vid moderns död i Klippan och Skåne. Enda flickan Bengta flyttar mellan olika gårdar i socknen som piga och avlider 1852 i Vret. Sonen Jon var krympling och lämnar inte torpet, utan bor kvar till moderns död 1816. I Ingeborgs bouppteckning kallas torpet "Hylte dongga". Där kan man läsa "En torpe plan köpt både skatterätt och besittningsrätt" för 40 riksdaler i riksgäldsmynt "vilket avlidna änkan och hennes barn har själva uppodlat". På kartan från storskiftet i Hylte 1817-1818 kan man se att ett av husen låg på den mark som kom att tillfalla Ryd. Jon övertar torpet och gifter sig 1819 med änkan Elin Månsdotter från Yttra Röshult. Hon var född 1766 och hade fött sju parn i det tidigare äktenskapet. Några ytterligare barn föddes inte på Dungarna och Elin avlider 1824. Redan efter sju månader gifter Jon om sig med Märta Andersdotter f. 1793 i Bohult Odensjö. De får följande barn: Johanna f. 1825. Elin f. 1828 d. 1909 på Enelid Hylte. Kristina f.1833 d.1838. Jon avlider 1843 och änkan Märta och flickorna bor kvar på torpet till 1851, då Elin flyttar till Veinge som piga. Johanna gifter sig samma år med Bengt Svensson f. 1821 i Dannäs (F). Han kom närmast från Skeen i Annerstad socken, och tycks ha varit en mycket arbetsam karl. Redan vid laga skifte som inleddes 1860 var han ägare av 1/32 mantal och därmed hade torpet blivit ett hemman och fastighetsbeteckningen blev litera A vilket senare blivit 1:4. För att få tillräcklig mängd ängsmark fick han förutom marken i nordost, ytterligare en skift i västra delen av byns utmark. Bengt tilldelades Patriotiska sällskapets silvermedalj för odling och plantering i oländig teräng, vilket vittnar om en strävsam odlargärning. Vilket år det gamla torpet övergavs och man flyttade till det nybyggda Dungarna är för mig okänt. Bengt avlider 1897 och Johanna 1902 och sonen Sven Johan f. 1852 hade redan tidigare övertagit gården.
Del av skifteskartan 1817 där ett av husen låg på Ryds mark.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 21,20" E 13° 34' 8,70" (56.805889,13.569083) RT-90 X 6299899 Y 1363411 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Hylte 1:4 (2019) Vill du se flygfoto?

Dungen/Dungarna

Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1862.
Ingeborg Bengtsdotter f. 1746 i Övra Röshult gifter sig 1767 med Göran Jonsson från Annerstad och de bosätter sig hos Ingeborgs föräldrar i Röshult. När föräldrarna avlider övertar familjen troligen hela gården, eller en del av den, efter- som de hade en större skuld till boktryckare Lönberg enligt dennes bouppteckning 1777. Under åren 1769 - 1782 föds sex barn före Görans död 1786. Redan när husförhörslängder började föras i Odensjö 1788 bor Ingeborg och alla då levande barnen utom Christian på Hylte torp. Han tar senare namnet Lönblad och bosätter sig i Skeen där han arbetar som pappersmakargesäll. Han byter sen- are yrke och är vid sin död byggmästare. Även brodern Mattias blir pappermakare och bor vid moderns död i Klippan och Skåne. Enda flickan Bengta flyttar mellan olika gårdar i socknen som piga och avlider 1852 i Vret. Sonen Jon var krympling och lämnar inte torpet, utan bor kvar till moderns död 1816. I Ingeborgs bouppteckning kallas torpet "Hylte dongga". Där kan man läsa "En torpe plan köpt både skatterätt och besittningsrätt" för 40 riksdaler i riksgäldsmynt "vilket avlidna änkan och hennes barn har själva uppodlat". På kartan från storskiftet i Hylte 1817-1818 kan man se att ett av husen låg på den mark som kom att tillfalla Ryd. Jon övertar torpet och gifter sig 1819 med änkan Elin Månsdotter från Yttra Röshult. Hon var född 1766 och hade fött sju parn i det tidigare äktenskapet. Några ytterl- igare barn föddes inte på Dungarna och Elin avlider 1824. Redan efter sju månader gifter Jon om sig med Märta Andersdotter f. 1793 i Bohult Odensjö. De får följande barn: Johanna f. 1825. Elin f. 1828 d. 1909 på Enelid Hylte. Kristina f.1833 d.1838. Jon avlider 1843 och änkan Märta och flickorna bor kvar på torpet till 1851, då Elin flyttar till Veinge som piga. Johanna gifter sig samma år med Bengt Svensson f. 1821 i Dannäs (F). Han kom när- mast från Skeen i Annerstad socken, och tycks ha varit en mycket arbetsam karl. Redan vid laga skifte som inleddes 1860 var han ägare av 1/32 mantal och därmed hade torpet blivit ett hemman och fastighetsbeteckningen blev litera A vilket senare blivit 1:4. För att få tillräcklig mängd ängsmark fick han förutom marken i nordost, ytterligare en skift i västra delen av byns utmark. Bengt tilldelades Patriotiska sällskapets silvermedalj för odling och plantering i oländig teräng, vilket vittnar om en strävsam odlargärning. Vilket år det gamla torpet övergavs och man flyttade till det nybyggda Dungarna är för mig okänt. Bengt avlider 1897 och Johanna 1902 och sonen Sven Johan f. 1852 hade redan tidigare övertagit gården.
Del av skifteskartan 1817 där ett av husen låg på Ryds mark.