Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Soldattorp Nr 78 (628) Löckna

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 23,80" E 13° 37' 9,10" (56.889944,13.619194) RT-90 X 6309146 Y 1366776 Skylt vid torpiventering: 40 Fastighetsbeteckning: Löckna 1:18 Vill du se flygfoto?
Enligt generalmönsterrullan 1686 är Jöns Jönsson soldat och enligt mantalslängden bor han och hustrun i knektstugan vilket även gäller 1687. I mantalslängden 1689 kan man läsa att knektstugan är uppbrunnen. Måns Karlsson som var antagen 1689 saknar därför nästan all sin utrustning. Redan vid storskiftet 1818 var soldattorpet beläget på den plats det hade till indelningsverkets upphörande.
Del av kartan från 1818.
Vid laga skifte 1859 rätar man ut gränserna och området blev utmärkt med litera H.
Del av kartan från 1859.
Sista soldaten som levde på torpet var Adolf Fredrik Lundgren som inflyttade 1879 och levde här så sent som 1898, då dottern Emma föddes på torpet. Dottern Rut som föddes 1900 föddes på Bokelund Vret västergård. Löckna rote sålde soldattorpet, som omfattade 7,25 hektar till Alexander Persson enligt köpekontrakt 1902-02-26 för 900 kr. Fastighetsbeteckning blev Hallalund Nr1 och senare Löckna 1:18.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 23,80" E 13° 37' 9,10" (56.889944,13.619194) RT-90 X 6309146 Y 1366776 Skylt vid torpiventering: 40 Fastighetsbeteckning: Löckna 1:18 Vill du se flygfoto?

Soldattorp Nr 78 (628) Löckna

Enligt generalmönsterrullan 1686 är Jöns Jönsson soldat och enligt mantalslängden bor han och hustrun i knektstugan vilket även gäller 1687. I mantalslängden 1689 kan man läsa att knektstugan är uppbrunnen. Måns Karls- son som var antagen 1689 saknar därför nästan all sin utrustning. Redan vid storskiftet 1818 var soldattorpet beläget på den plats det hade till indel- ningsverkets upphörande.
Del av kartan från 1818.
Vid laga skifte 1859 rätar man ut gränserna och området blev utmärkt med litera H.
Del av kartan från 1859.
Sista soldaten som levde på torpet var Adolf Fredrik Lundgren som inflyttade 1879 och levde här så sent som 1898, då dottern Emma föddes på torpet. Dottern Rut som föddes 1900 föddes på Bokelund Vret västergård. Löckna rote sålde soldattorpet, som omfattade 7,25 hektar till Alexander Persson enligt köpekontrakt 1902-02-26 för 900 kr. Fastighetsbeteckning blev Hallalund Nr1 och senare Löckna 1:18.