Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Gällestorps kvarn

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49,173' E 13° 35,210' (56.81956, 13.58683) RT-90 X 6301385 Y 1364544 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Gällestorp 1:5 Vill du se flygfoto?
Kvarnen är mycket gammal och omnämns i domboken 3 juni 1720 § 15, där du kan läsa följande. Uppå åboen Mårten Nilsson i Gällestorp från Odensjö socken anhållan är av rätten noga undersökt, om den lilla skvaltkvarnen till bemälte fjärdings hemman, som vid Kongl kvarnkommissionen och skattlagd till kronan för 1 ska tulls avgift, och i sanning av nämndens och menige tingsallmoges bevittnande befunnit, att emedan bäcken som kvarnen stadt uti är så liten att omöjligen någon kvarn kan däruti brukas, så är den samma redan 4 år sedan alldeles öde bliven och aldrig kan till nytta uppbyggas igen. Redan på 1600-talet finns Gällestorp registrerad som tullkvarn tillhörig "Håkan i Gällestorp". 1698 ansökte han om att få bygga om sin skvaltk- varn, vilket kvarnkommissionen godkände. En kvarnbyggnad hämtades då till Gällestorp från Gunnalt, Vrå. Den nuvarande kvarnbyggnaden skall ha flyttats från Bassarås på 1700-talet. 1822 ombyggdes kvarnen till underfalls hjulkvarn. Kvarnens ålder är okänd men den är både som byggnadstyp och i sina tekniska detaljer av en mycket ålderdomlig typ. Vid laga skifte 1840 blev kvarnen och fastigheten kvarndammen sam- fälld äga mellan de två gårdarna i Gällestorp. På 1890-talet friköptes marken av Jonas Persson, ägaren till den ena gården. Kvarnbyggnaden kvarstod dock som gemensam äga, enligt köpebrevet har ägarna till den andra fastigheten i Gällestorp för all framtid rätt att dämma upp dammen vid behov. Hans svärson, Aron Johansson, köpte gården 1915 och kom att bli den siste som brukade kvarnen. Han slutade att mala regelbundet år 1918, men fortsatte mer sporadiskt in på 1920-talet. Tidigare har funnits en länk till ett register över kvarnar i Kronobergs län som numera är avvecklad.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49,173' E 13° 35,210' (56.81956, 13.58683) RT-90 X 6301385 Y 1364544 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Gällestorp 1:5 Vill du se flygfoto?

Gällestorps kvarn

Kvarnen är mycket gammal och omnämns i domboken 3 juni 1720 § 15, där du kan läsa följande. Uppå åboen Mårten Nilsson i Gällestorp från Odensjö socken anhållan är av rätten noga undersökt, om den lilla skvaltkvarnen till bemälte fjärdings hemman, som vid Kongl kvarnkommissionen och skattlagd till kronan för 1 ska tulls avgift, och i san- ning av nämndens och menige tingsallmoges bevittnande befunnit, att emedan bäcken som kvarnen stadt uti är så liten att omöjligen någon kvarn kan däruti bru- kas, så är den samma redan 4 år sedan alldeles öde bliven och aldrig kan till nytta uppbyggas igen. Redan på 1600-talet finns Gällestorp registrerad som tullkvarn tillhörig "Håkan i Gällestorp". 1698 ansökte han om att få bygga om sin skvaltkvarn, vilket kvarnkom- missionen godkände. En kvarnbyggnad hämtades då till Gällestorp från Gunnalt, Vrå. Den nuvarande kvarnbyggnaden skall ha flyttats från Bassarås på 1700-talet. 1822 ombyggdes kvarnen till underfalls hjulkvarn. Kvarnens ålder är okänd men den är både som byggnadstyp och i sina tekniska detaljer av en mycket ålderdomlig typ. Vid laga skifte 1840 blev kvarnen och fastigheten kvarndammen samfälld äga mellan de två gårdarna i Gällestorp. På 1890-talet friköptes marken av Jonas Persson, ägaren till den ena gården. Kvarnbyggnaden kvarstod dock som gemensam äga, enligt köpebrevet har ägarna till den andra fastigheten i Gällestorp för all framtid rätt att dämma upp dammen vid behov. Hans svärson, Aron Johansson, köpte gården 1915 och kom att bli den siste som brukade kvarnen. Han slutade att mala regelbundet år 1918, men fortsatte mer sporadiskt in på 1920-talet. Tidigare har funnits en länk till ett register över kvarnar i Kronobergs län som numera är avvecklad.