Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Soldattorp Nr 70 (620) Ånäs

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 44.94" E 13° 30' 39.28" (56.845806, 13.510917) RT-90 X 6304458 Y 1360007 Skylt vid torpiventering: 34 Fastighetsbeteckning: Ånästorp 1:1
Del av karta från Storskiftet 1777.
Torpet kallades Sångåsen och bildades genom storskifte 1777 och utgjorde 3,3935 hektar. Sista soldaten som bodde på torpet var nr 29 (således ej soldat för roten) Johan Magnusson Djerv som avled här 1852. Hans son Magnus bor kvar som torpare till sin död 1897, och hans hustru Gunnel avlider här 1903. Noak Andersson och hans hustru Maria Jonasdotter, vilka var ägare av Ånäs 1:2, köper första andelen av torpet 1919 och avstyckning sker 15 juni 1920. Lagfart för sista andelen är utfärdad 2 december 1925. Vid torpinventering utmärkt med skylt nr 34 och finns på position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50' 44.94" E 13° 30' 39.28" (56.845806, 13.510917). RT-90 X= 6304458 Y= 1360007
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 44.94" E 13° 30' 39.28" (56.845806, 13.510917) RT-90 X 6304458 Y 1360007 Skylt vid torpiventering: 34 Fastighetsbeteckning: Ånästorp 1:1

Soldattorp Nr 70 (620) Ånäs

Del av karta från Storskiftet 1777.
Torpet kallades Sångåsen och bildades genom storskifte 1777 och utgjorde 3,3935 hektar. Sista soldaten som bodde på torpet var nr 29 (således ej soldat för roten) Johan Magnusson Djerv som avled här 1852. Hans son Magnus bor kvar som torpare till sin död 1897, och hans hustru Gunnel avlider här 1903. Noak Andersson och hans hustru Maria Jonasdotter, vilka var ägare av Ånäs 1:2, köper första andelen av torpet 1919 och avstyckning sker 15 juni 1920. Lagfart för sista andelen är utfärdad 2 december 1925. Vid torpinventering utmärkt med skylt nr 34 och finns på position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50' 44.94" E 13° 30' 39.28" (56.845806, 13.510917). RT-90 X= 6304458 Y= 1360007