Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Svedjan

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 32,30" E 13° 32' 10,30" (56.808972,13.536194) RT-90 X 6300308 Y 1361413 Skylt vid torpiventering: 22 Fastighetsbeteckning: Åsen 1:27 (2019) Vill du se flygfoto?
Det som återstod av torpet Svedjan före stormen Gudrun.
Kallades Åsens backstuga i husförhörslängden AI:1 och är således en boplats som varit bebodd en mycket lång tid. År 1789 har avskedade soldaten Knut Lindberg f. 1741 flyttat till backstugan med sin familj hustrun Katarina Erlandsdotter f.1744. De yngsta barnen flyttar med: Anna f. 1781 23/1 på Klockaregårds soldattorp i Lidhult. Britta f. 1782 16/12 på samma torp. Sven f. 1791 17/2 här på Åsens torp som det då kallades. Döttrarna lämnar hemmet och flyttar till Marks härad 1795, och Sven flyttar till Köpenhamn 1802. Knut avlider av lungsjuka 1803 2/8 och Katarina av tärande sjukdom 1810 3/4. År 1822 flyttar, Anders Andersson f. 1792 och hans hustru Maria Hansdotter f. 1775, från Saxnäs soldattorp till Svedjan. Vart de senare flyttar är inte angivet i husförhörslängden. År 1829 flyttar Samuel Andersson hustrun Ingegerd Jonasdotters och dottern Kristina från Kilstorp Torseryd till Svedjan där Anna Katarina föds 1841. Makarna bor kvar till sin död Ingegerd 1873, och Samuel 1885. Nästa torpare är Karl* Magnus Petersson som gifter sig 1886 med Josefina Seth och flyttar till Svedjan. På torpet föds barnen Peter Gustav 1887 och Beda Maria* 1891. År 1891 blir Karl anställd som banvakt vid Halmstad - Bolmens järnväg och paret flyttar till Rydala under Torarp mellangård där sonen Otto föds 1900. När Per Persson "Banpelle" går i pension kommer Karl förestå Unnens station. År 1895-09-20 flyttar Nils Andersson f. 1839-12-02 i Hästhult, och hustrun Maria Magnusdotter f. 1843-07-11 i Torarp, från Gårdshult till torpet Svedjan. Av barnen är det dottern Hulda f. 1877-11-03 i Torarp västergård, och Anna Amalia som flyttar med till Svedjan. Hulda emigrerade till Amerika 1897-3-17 och blev 1904-10-25 delägare i Skrinhults soldattorp, men återvände inte utan sålde sin andel till svågern David Lorentzon 1939. Anna Amalia gifter sig 1912-05-11 med Jonas Adolf Falk och de bosätter sig i Loshult. Ytterligare en syster Nanna (kallades Nanny) återkommer från Amerika och var ägare av den andra delen i Skrinhults soldattorp, där hon bosätter sig och gifter sig med David Lorentzson 1907 9/11. Dit flyttar föräldrarna och Nils avlider 7 juni 1911 samt Maria 8 april 1927.
Svedjan efter stormarna Gudrun och Per. Foto 2008.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 32,30" E 13° 32' 10,30" (56.808972,13.536194) RT-90 X 6300308 Y 1361413 Skylt vid torpiventering: 22 Fastighetsbeteckning: Åsen 1:27 (2019) Vill du se flygfoto?

Svedjan

Det som återstod av torpet Svedjan före stormen Gudrun.
Kallades Åsens backstuga i husförhörslängden AI:1 och är således en boplats som varit bebodd en mycket lång tid. År 1789 har avskedade soldaten Knut Lindberg f. 1741 flyttat till backstugan med sin familj hustrun Katarina Erlandsdotter f.1744. De yngsta barnen flyttar med: Anna f. 1781 23/1 på Klockaregårds soldattorp i Lidhult. Britta f. 1782 16/12 på samma torp. Sven f. 1791 17/2 här på Åsens torp som det då kallades. Döttrarna lämnar hemmet och flyttar till Marks härad 1795, och Sven flyttar till Köpenhamn 1802. Knut avlider av lungsjuka 1803 2/8 och Katarina av tärande sjukdom 1810 3/4. År 1822 flyttar, Anders Andersson f. 1792 och hans hustru Maria Hansdotter f. 1775, från Saxnäs soldattorp till Svedjan. Vart de senare flyttar är inte angivet i husförhörslängden. År 1829 flyttar Samuel Andersson hustrun Ingegerd Jonasdotters och dottern Kristina från Kilstorp Torseryd till Svedjan där Anna Katarina föds 1841. Makarna bor kvar till sin död Ingegerd 1873, och Samuel 1885. Nästa torpare är Karl* Magnus Petersson som gifter sig 1886 med Josefina Seth och flyttar till Svedjan. På torpet föds barnen Peter Gustav 1887 och Beda Maria* 1891. År 1891 blir Karl anställd som banvakt vid Halmstad - Bolmens järnväg och paret flyttar till Rydala under Torarp mellangård där sonen Otto föds 1900. När Per Persson "Banpelle" går i pension kommer Karl förestå Unnens station. År 1895-09-20 flyttar Nils Andersson f. 1839-12-02 i Hästhult, och hustrun Maria Magnusdotter f. 1843-07-11 i Torarp, från Gårdshult till torpet Svedjan. Av barnen är det dottern Hulda f. 1877-11-03 i Torarp västergård, och Anna Amalia som flyt- tar med till Svedjan. Hulda emigrerade till Amerika 1897-3-17 och blev 1904-10-25 delägare i Skrinhults soldattorp, men återvände inte utan sålde sin andel till svågern David Lorentzon 1939. Anna Amalia gifter sig 1912-05-11 med Jonas Adolf Falk och de bosätter sig i Loshult. Ytterligare en syster Nanna (kallades Nanny) återkommer från Amerika och var ägare av den andra delen i Skrinhults soldattorp, där hon bosätter sig och gifter sig med David Lorentzson 1907 9/11. Dit flyttar föräldrarna och Nils avlider 7 juni 1911 samt Maria 8 april 1927.
Svedjan efter stormarna Gudrun och Per. Foto 2008.