Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Odensjö kvarn

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 5.3" E 13° 36' 58.0" (56.868125 13.616103) RT-90 X 6306734 Y 1366504 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning:
Odensjö kvarn förekommer första gången på en karta över Odensjö prästgård som var uppmätt i juli 1696.
I kartans beskrivning nedan, är kvarnen angiven på följande vis. "13 Skwalteqwarn som när flodh är Kan gå dock icke af något wärde"
På 1930-talet kläckte Odensjö Fiskevårdsförening gäddyngel vid kvarnplatsen för senare utsättning i Bolmen. Nils Jönsson och Teodor Svens- son var ansvariga för produktionen.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 5.3" E 13° 36' 58.0" (56.868125 13.616103) RT-90 X 6306734 Y 1366504 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vill du se flygfoto?

Odensjö kvarn

Odensjö kvarn förekommer första gången på en karta över Odensjö prästgård som var uppmätt i juli 1696.
I kartans beskrivning nedan, är kvarnen angiven på följande vis. "13 Skwalteqwarn som när flodh är Kan gå dock icke af något wärde"
På 1930-talet kläckte Odensjö Fiskevårdsförening gäddyngel vid kvarnplatsen för senare utsättning i Bolmen. Nils Jönsson och Teodor Svensson var ansvariga för produktionen.