Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Topparna (Toppas) / Erlandstorp

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52.840' E 13° 34.429' (56.88066,13.57381) RT-90 X 6308213 Y 1363971 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:46 (2019) Vill du se flygfoto? Ovanstående ungefärliga position uppmätt på kartan från laga skifte.
Vid storskiftet i Odensjö 1818 fanns i detta område "Hässle och Gärdsle fällerna", men bebyggelse saknades. På kartan upprättad vid laga skifte 1855 är torpplanen bebyggd med bostadshus och ladugård.
Del av skifteskartan 1855.
I skiftesprotokollets § 19 beskrivs gränsmärkena mot Prästgårdsägorna där märke nr 4 saknades men upprättades med en sten 1 aln hög och 15 tum bred. Den var belägen nedan och sydväst "Erlands torp". Det är enda platsen i hela skiftesprotokollet där platsen kallas något annat än torpet. I husförhörslängden är benämningen under alla år backstuga. Erland Jonsson som ibland kallades Svensson var född på Bolmsö 1793 och flyttade till Vret 1833 från V. Boda i Unnaryd. Familjen bestod av hustrun Kerstin Andersdotter f. 1788, Marta f. 1825, Lars Johan f. 1828. Alla var födda i Boda Unnaryd socken och här på torpet föds Anna Britta 1833. När hustrun Kerstin avlider 1854 var familjen backstugehjon enligt bouppteckningen, där skulderna översteg tillgångarna med 11 riksdaler 40 skilling i banco. Familjen var inte upptagen bland dem som hade torpkontrakt vid skiftet vilket kan förklaras av att de var backstugehjon. Efter hustruns död gifter Erland om sig 1857 med soldaten Anders Danielsson Borgs dotter Anna Stina, som var född på Danielsborg under Vret 1815. Hon hade tidigare en dotter Sanna f. 1847 på Torarps soldattorp, där morfar var soldat och Anna Kristina föddes 1858 här på backstugan. Sanna flyttar 1865 till morfar Anders Borg som piga. Han hade efter avsked som soldat, år 1850 flyttat till det torp som han och hustrun redan 1825 fått kontrakt på under deras livstid. Det kallades Borgs under Vret västergård. År 1869 avlider Erland och därefter flyttar Sanna och Anders Borg till backstugan. Sanna lämnar hemmet 1871 och emigrerar till Amerika. Anna Kristina följer efter redan 1874 och året efter att den gamle knekten avled år 1877 emigrerar även mor Anna Stina. Anna Britta bor kvar under västergård som inhyseshjon till sin död 1898, och troligen är det här i backstugan. Vid skiftet kom Erlandstorp att hamna på den del som fick littera B med Nils Matsson (Mattisson) som ägare. Han var född i Viggåsa Annerstad år 1821 och gifte sig med Anna Katarina Johannesdotter 1855 och de bosätter sig i Vret västergård där hennes föräldrar var ägare av en av gårdarna. När skiftet inleds 3 april 1855 är fadern Johannes Göransson fortfarande ägare av ¼ mantal. Vid sammanträdet 19 juli 1856 hade stora ägarförändringar skett av gårdarna i byn, där bl.a. Johannes sålt sin gård till dottern Anna Katarina och svärsonen Nils. Deras mangård var nybyggd vilket gjorde att de var en av de två gårdar som fick bo kvar medan övriga fick flytta från byn och ut på utmarken. I september 1870 avlider Britta Kornelidotter på Kornelilund under Hylte. Hon var gift med Nils bror Karl Matsson f. 1825, som redan 31 oktober flyttar till Erlandstorp där bouppteckningen efter Britta hölls. Skulderna översteg tillgångarna med 16 riksdaler och 54 öre i riksmynt, så det var ett fattigt par med fem barn som alla flyttade med till Erlandstorp. De var Johanna Maria f. 1854, Karl Magnus f. 1857, Eva Kristina f. 1863, Alfred f. 1865 och Petronella f. 1868. Barnen lämnar efter hand torpet och Kalle bor kvar till sin död 1892 då han avlider av tärsot. Om han eller Anna Britta är den sista som bor på torpet är för mig ännu okänt.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52.840' E 13° 34.429' (56.88066,13.57381) RT-90 X 6308213 Y 1363971 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:46 (2019) Vill du se flygfoto? Ovanstående ungefärliga position uppmätt på kartan från laga skifte.

Topparna (Toppas) / Erlandstorp

Vid storskiftet i Odensjö 1818 fanns i detta område "Hässle och Gärdsle fällerna", men bebyggelse saknades. På kartan upprättad vid laga skifte 1855 är torpplanen bebyggd med bostadshus och ladugård.
Del av skifteskartan 1855.
I skiftesprotokollets § 19 beskrivs gränsmärkena mot Prästgårdsägorna där märke nr 4 saknades men upprättades med en sten 1 aln hög och 15 tum bred. Den var belägen nedan och sydväst "Erlands torp". Det är enda platsen i hela skiftespro- tokollet där platsen kallas något annat än torpet. I husförhörslängden är benämningen under alla år backstuga. Erland Jonsson som ibland kallades Svensson var född på Bolmsö 1793 och flytt- ade till Vret 1833 från V. Boda i Unnaryd. Familjen bestod av hustrun Kerstin Andersdotter f. 1788, Marta f. 1825, Lars Johan f. 1828. Alla var födda i Boda Unnaryd socken och här på torpet föds Anna Britta 1833. När hustrun Kerstin avlider 1854 var familjen backstugehjon enligt boupptecknin- gen, där skulderna översteg tillgångarna med 11 riksdaler 40 skilling i banco. Familjen var inte upptagen bland dem som hade torpkontrakt vid skiftet vilket kan förklaras av att de var backstugehjon. Efter hustruns död gifter Erland om sig 1857 med soldaten Anders Danielsson Borgs dotter Anna Stina, som var född på Danielsborg under Vret 1815. Hon hade tidigare en dotter Sanna f. 1847 på Tor- arps soldattorp, där morfar var soldat och Anna Kristina föddes 1858 här på backstugan. Sanna flyttar 1865 till morfar Anders Borg som piga. Han hade efter avsked som soldat, år 1850 flyttat till det torp som han och hustrun redan 1825 fått kontrakt på under deras livstid. Det kallades Borgs under Vret västergård. År 1869 avlider Erland och därefter flyttar Sanna och Anders Borg till backstugan. Sanna lämnar hemmet 1871 och emigrerar till Amerika. Anna Kristina följer efter redan 1874 och året efter att den gamle knekten avled år 1877 emigrerar även mor Anna Stina. Anna Britta bor kvar under västergård som inhyseshjon till sin död 1898, och troli- gen är det här i backstugan. Vid skiftet kom Erlandstorp att hamna på den del som fick littera B med Nils Mats- son (Mattisson) som ägare. Han var född i Viggåsa Annerstad år 1821 och gifte sig med Anna Katarina Johan- nesdotter 1855 och de bosätter sig i Vret västergård där hennes föräldrar var ägare av en av gårdarna. När skiftet inleds 3 april 1855 är fadern Johannes Göransson fortfarande ägare av ¼ mantal. Vid sammanträdet 19 juli 1856 hade stora ägarförändringar skett av gårdarna i byn, där bl.a. Johannes sålt sin gård till dottern Anna Katarina och svärsonen Nils. Deras mangård var nybyggd vilket gjorde att de var en av de två gårdar som fick bo kvar medan övriga fick flytta från byn och ut på utmarken. I september 1870 avlider Britta Kornelidotter på Kornelilund under Hylte. Hon var gift med Nils bror Karl Matsson f. 1825, som redan 31 oktober flyttar till Erland- storp där bouppteckningen efter Britta hölls. Skulderna översteg tillgångarna med 16 riksdaler och 54 öre i riksmynt, så det var ett fattigt par med fem barn som alla flyttade med till Erlandstorp. De var Johanna Maria f. 1854, Karl Magnus f. 1857, Eva Kristina f. 1863, Alfred f. 1865 och Petronella f. 1868. Barnen lämnar efter hand torpet och Kalle bor kvar till sin död 1892 då han avlider av tärsot. Om han eller Anna Britta är den sista som bor på torpet är för mig ännu okänt.