Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Lindsborg

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53.392' E 13° 33.901' (56.88987, 13.56502) RT-90 X 6309256 Y 1363469 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:20 (2019) Vill du se flygfoto?
År 1893 flyttar avskedade soldaten nr 126 Anders* Gustav Ling från Näglinge soldattorp i Angelstad till en backstuga under Stenslund Vret västergård. I nästa husförhörslängd är backstugan namngiven till Lingsborg. Anders Gustav var född 1854 på Bolmsö och han var gift 1875 med Kristina Israelsdotter från Angelstad. Några barn avled i Näglinge, men med till Vret flyttade: Manda Augusta f. 1875. Johanna Maria f. 1877. Anna Josefina f. 1881. Karl Johan f. 1883. Ling var nu förare på ångbåten Ebbe som trafikerade sjön Bolmen med timmer till sågverken runt sjön. Sonen Karl Johan var medhjälpare så snart han var ledig från skolan och fri från andra sysslor.
Lindsborg 1922.
Äldsta dotter Manda Augusta gifter sig 1895 med soldaten nr 115 Svante Bernhard Örn vid N.Västbo kompani och Jönköpings regemente. De blir till att börja med inhyses på Lindsborg där följande barn föds: Anna Vendla 1896. Gustav Bernhard 1901. Karl Holmfrid 1906. Redan 19 december 1894 fick Örn kontrakt på förpantningslägenheten Lindsborg på 49 år mot en årlig betalning av 10 kronor att betala 1 september varje år.
År 1897 övertar Karl Johan arbetet som ångbåtsförare efter fadern, som inte kunde upprätthålla tjänsten längre. Det var säkert den yngste ångbåtsföraren som seglat på Bolmen. Ander Gustav Ling avlider 4 maj 1898 och i hans bouppteckning är boningshuset upptaget till ett värde av 400 kronor. Ägarförhållanden och namn på lägenheten kan förefalla förvirrande, men är noggrant kontrollerade i husförhörslängder, bouppteckning och lantmäterihandlingar. Exakt när familjen Örn lämnar Lindsborg och flyttar till Loshult och sedan Löckna är okänt, men den 1 november [troligen 1908] transport- erades kontraktet till A J Palm i Önne, och den 8 januari 1909 till Noak Svensson. Noak var född i Torseryd 1851 och flyttade nu som änkeman från Fagerlid under Övra Röshult till Lindsborg. Efter hand flyttar barnen från hemmet och den 4 oktober 1920 säljer Noak stugan och lägenhetskontraktet till Noak och Karolina Larsson från Karsnäs för 1000 kronor. Enligt överenskommelsen skulle Noak Svensson bo kvar i ett rum beläget i sydöstra ändan av stugan till den 14 mars 1921. Makarna Larsson säljer tillbaka kontraktet till Noak Svensson den 2 mars 1925 för 900 kronor. Noak får nu hyresgäster. Chauffören och konstmålaren Reinhold Johansson f. 1892 på Bolmsö och hustrun Valborg Eleonora Andersén, med dottern Emmy Emilie Maria som föddes 1928 på Lindsborg men familjen var skrivna i Norra Åkarp (L). Reinhold och Noak upprättar ett kontrakt där Renhold skulle betala 1200 kronor för husen om han fick köpa jordområdet av Martin Johansson som var markägare. Eftersom Martin inte ville sälja marken skickade Noak begäran om lantmäteriförrättning daterad 1 oktober 1927, enligt den så kallade Ensittarlagen av år 1925, till länets befallningshavande. Martin Johansson ansåg i sitt yttrande att detta bara var ett sätt att med hjälp av lagen kringgå upprättade avtal i rent spekulationssyfte. Reinhold Johansson ansåg nu, att eftersom Martin Johansson inte ville sälja marken till honom var avtalet med Noak inte längre aktuellt utan Nock Svensson var ägare av hus och kontrakt vilket inte Martin kunde motbevisa.
Vid förrättningen värderades alla byggnader, källare och brunn till totalt 940 kronor, och markvärdet 118 kronor och 99 öre som blir lösenskilling. Martin Johansson ansåg att värderingen var felaktig, men hänvisades då till möjligheten att överklaga vid Sunnerbo härads domsagas ägodelningsrätt inom sextio dagar. Reinhold Johanssons familj lämnar Lindsborg i oktober 1929 då de flyttar till Glumslöv i Skåne. Noak Svensson bor kvar till sin död 1937 och 14 augusti samma år köper målaren Daniel Tullgren Lindsborg. Efter en dom vid Söderbygdens Vattendomstol 27 oktober 1941 blir Sjön Bolmens regleringsföretag ägare av fastigheten. Ur Lagfartsboken. 1943 d. 2 juni nr 546, ant. att sedan Sydsvenska Kraftaktiebolaget och Floboda Vattenfalls – och Industri Aktiebolag i likvidation gm Söderbyg- dens Vattendomstols utslag d. 22 oktober 1941 ålagts inlösa Vret Västergård 2:20 för ett belopp av 2090 kronor, bolagen d. 25 maj 1943 nedsatt beloppet hos länsstyrelsen i Kronobergs län, i följd varav 2:20 icke vidare häftade för däri meddelade inteckningar. År 1988 får fastigheten nya ägare och blir fritidsbostad.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53.392' E 13° 33.901' (56.88987, 13.56502) RT-90 X 6309256 Y 1363469 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:20 (2019) Vill du se flygfoto?

Lindsborg

År 1893 flyttar avskedade soldaten nr 126 Anders* Gustav Ling från Näglinge sold- attorp i Angelstad till en backstuga under Stenslund Vret västergård. I nästa husförhörslängd är backstugan namngiven till Lingsborg. Anders Gustav var född 1854 på Bolmsö och han var gift 1875 med Kristina Israels- dotter från Angelstad. Några barn avled i Näglinge, men med till Vret flyttade: Manda Augusta f. 1875. Johanna Maria f. 1877. Anna Josefina f. 1881. Karl Johan f. 1883. Ling var nu förare på ångbåten Ebbe som trafikerade sjön Bolmen med timmer till sågverken runt sjön. Sonen Karl Johan var medhjälpare så snart han var ledig från skolan och fri från andra sysslor.
År 1897 övertar Karl Johan arbetet som ångbåtsförare efter fadern, som inte kunde upprätthålla tjänsten längre. Det var säkert den yngste ångbåtsföraren som seglat på Bolmen. Ander Gustav Ling avlider 4 maj 1898 och i hans bouppteckning är boningshuset upptaget till ett värde av 400 kronor. Ägarförhållanden och namn på lägenheten kan förefalla förvirrande, men är nog- grant kontrollerade i husförhörslängder, bouppteckning och lantmäterihandlingar. Exakt när familjen Örn lämnar Lindsborg och flyttar till Loshult och sedan Löckna är okänt, men den 1 november [troligen 1908] transporterades kontraktet till A J Palm i Önne, och den 8 januari 1909 till Noak Svensson. Noak var född i Torseryd 1851 och flyttade nu som änkeman från Fagerlid under Övra Röshult till Lindsborg. Efter hand flyttar barnen från hemmet och den 4 oktober 1920 säljer Noak stugan och lägenhetskontraktet till Noak och Karolina Larsson från Karsnäs för 1000 kronor. Enligt överenskommelsen skulle Noak Svensson bo kvar i ett rum beläget i sydöstra ändan av stugan till den 14 mars 1921. Makarna Larsson säljer tillbaka kontraktet till Noak Svensson den 2 mars 1925 för 900 kronor. Noak får nu hyresgäster. Chauffören och konstmålaren Reinhold Johansson f. 1892 på Bolmsö och hustrun Valborg Eleonora Andersén, med dottern Emmy Emilie Maria som föddes 1928 på Lindsborg men familjen var skrivna i Norra Åkarp (L). Reinhold och Noak upprättar ett kontrakt där Renhold skulle betala 1200 kronor för husen om han fick köpa jordområdet av Martin Johansson som var markägare. Eftersom Martin inte ville sälja marken skickade Noak begäran om lantmäteriför- rättning daterad 1 oktober 1927, enligt den så kallade Ensittarlagen av år 1925, till länets befallningshavande. Martin Johansson ansåg i sitt yttrande att detta bara var ett sätt att med hjälp av lagen kringgå upprättade avtal i rent spekulationssyfte. Reinhold Johansson ansåg nu, att eftersom Martin Johansson inte ville sälja marken till honom var avtalet med Noak inte längre aktuellt utan Nock Svensson var ägare av hus och kontrakt vilket inte Martin kunde motbevisa.
Vid förrättningen värderades alla byggnader, källare och brunn till totalt 940 kronor, och markvärdet 118 kronor och 99 öre som blir lösenskilling. Martin Johansson ansåg att värderingen var felaktig, men hänvisades då till möjligheten att överklaga vid Sunnerbo härads domsagas ägodelningsrätt inom sextio dagar. Reinhold Johanssons familj lämnar Lindsborg i oktober 1929 då de flyttar till Glumslöv i Skåne. Noak Svensson bor kvar till sin död 1937 och 14 augusti samma år köper målaren Daniel Tullgren Lindsborg. Efter en dom vid Söderbygdens Vattendomstol 27 okto- ber 1941 blir Sjön Bolmens regleringsföretag ägare av fastigheten. Ur Lagfartsboken. 1943 d. 2 juni nr 546, ant. att sedan Sydsvenska Kraftaktiebolaget och Floboda Vattenfalls – och Industri Aktiebolag i likvidation gm Söderbygdens Vattendom- stols utslag d. 22 oktober 1941 ålagts inlösa Vret Västergård 2:20 för ett belopp av 2090 kronor, bolagen d. 25 maj 1943 nedsatt beloppet hos länsstyrelsen i Kronobergs län, i följd varav 2:20 icke vidare häftade för däri meddelade inteck- ningar. År 1988 får fastigheten nya ägare och blir fritidsbostad.
Lindsborg 1922.
Äldsta dotter Manda Augusta gifter sig 1895 med soldaten nr 115 Svante Bernhard Örn vid N.Västbo kompani och Jönköpings regemente. De blir till att börja med inhyses på Lindsborg där följande barn föds: Anna Vendla 1896. Gustav Bernhard 1901. Karl Holmfrid 1906. Redan 19 december 1894 fick Örn kontrakt på förpantningslägenheten Lindsborg på 49 år mot en årlig betalning av 10 kronor att betala 1 september varje år.