Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Svenshult

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 47,60" E 13° 33' 53,50" (56.8798889,13.564861) RT-90 X 6308145 Y 1363422 Skylt vid torpiventering: 14 uppsatt 1980 Fastighetsbeteckning: Övra Röshult 1:4 (2019) Vill du se flygfoto?
År 1825 flyttar Sven Anders Persson f.1797 i Dannäs (F), hans hustru Sara Olofsdotter f.1797 i Berga (G) och deras son Lars Peter f.1823 i Dannäs, till Klöverna som nu blivit en backstuga. Sven Anders var bror till korpral Lars Krans i Löckna och även han en flitig man, som omedelbart börja bryta ny mark för det blivande torpet Svenshult. På Klöverna föds dottern Anna Katarin 1825 och nästa barn Karl Johan föds 1827 på "Nybygget" som är Svenshult och dess första datering. Här föds nu ytterligare fyra barn i tät följd. Britta Maria f.1830 d.1845. Olof f.1832 och prästen har skrivit Klöverna i födelseboken vilket måste vara felaktigt. Jonas f.1836. Kristina f.1840 och död samma år. Mamma Sara avlider här redan 1841 tätt följd av pappa Sven 1845. Lars Peter hade flyttat till Halmstad redan 1840 och Anna Katarina till Breared (N) 1843. Karl Johan flyttar till Åkerbergshult i Vrå 1845 medan Olof bor kvar till 1849 då han flyttar till Halmstad där han blir skomakare med namnet Lindblad. Yngsta sonen Jonas flyttar 1845 till sin farbror korpral Lars Krans i Bosagård som fosterson och 1848 flyttar även han till Halmstad. Svenshult tycks sedan vara obebott till 1863 då Elias Svensson f.1840 i Nöttja flyttar hit från Viggåsa i Annerstad med sin familj. Hans hustru Maria Jakobsdotter var född på Hjortaberg under Björkenäs 1835 och sonen Sven Johan var född 1863 i Viggåsa. De födde ytterligare en son Oskar Anton här på Svenshult 1866. De blir 1867 ägare av 1/48 mantal i Staverhult Nöttja och flyttar dit 21 oktober för att ett år senare emigrera till Amerika. Trumslagaren Salomon Ruff blir 1862 transporterad från nr 66 Priseboda i Lidhult till nr 79 Röshult. Familjen bor till 1867 under Karsagård i Odensjö då de flyttar till Svenshult och inte till soldattorpet av okänd anledning. De bor kvar här till 1873 då de flyttar till Lidhult. Anders Svensson f.1832 på Fällan under Björkenäs och hans hustru Pernilla Karlsdotter f.1836 i Karsagård (dotter till soldaten Karl Ode), flyttar hit ifrån Aspelund 1873. Av sju barn som var födda på Aspelund var bara två i livet och kunde flytta med till Svenshult nämligen Lamek f.1870 och Blenda Matilda f.1872. Här föds Frans Albin 1874 d.1875. Frans Vilhelm f.1876 d.1876. Familjen flyttar till Hästhult 1887 och det är sista årtalet jag finner någon boende på Svenshult.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1834.
Foto 2008.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 47,60" E 13° 33' 53,50" (56.8798889,13.564861) RT-90 X 6309255 Y 1363059 Skylt vid torpiventering: 14 uppsatt 1980 Fastighetsbeteckning: Vret Västergård 2:8 (2019) Vill du se flygfoto?

Svenshult

År 1825 flyttar Sven Anders Persson f.1797 i Dannäs (F), hans hustru Sara Olofsdot- ter f.1797 i Berga (G) och deras son Lars Peter f.1823 i Dannäs, till Klöverna som nu blivit en backstuga. Sven Anders var bror till korpral Lars Krans i Löckna och även han en flitig man, som omedelbart börja bryta ny mark för det blivande torpet Svenshult. På Klöverna föds dottern Anna Katarin 1825 och nästa barn Karl Johan föds 1827 på "Nybygget" som är Svenshult och dess första datering. Här föds nu ytterligare fyra barn i tät följd. Britta Maria f.1830 d.1845. Olof f.1832 och prästen har skrivit Klöverna i födelseboken vilket måste vara felak- tigt. Jonas f.1836. Kristina f.1840 och död samma år. Mamma Sara avlider här redan 1841 tätt följd av pappa Sven 1845. Lars Peter hade flyttat till Halmstad redan 1840 och Anna Katarina till Breared (N) 1843. Karl Johan flyttar till Åkerbergshult i Vrå 1845 medan Olof bor kvar till 1849 då han flyttar till Halmstad där han blir skomakare med namnet Lindblad. Yngsta sonen Jonas flyttar 1845 till sin farbror korpral Lars Krans i Bosagård som fosterson och 1848 flyttar även han till Halmstad. Svenshult tycks sedan vara obebott till 1863 då Elias Svensson f.1840 i Nöttja flyttar hit från Viggåsa i Annerstad med sin familj. Hans hustru Maria Jakobsdotter var född på Hjortaberg under Björkenäs 1835 och sonen Sven Johan var född 1863 i Viggåsa. De födde ytterligare en son Oskar Anton här på Svenshult 1866. De blir 1867 ägare av 1/48 mantal i Staverhult Nöttja och flyttar dit 21 oktober för att ett år senare emigrera till Amerika. Trumslagaren Salomon Ruff blir 1862 transporterad från nr 66 Priseboda i Lidhult till nr 79 Röshult. Familjen bor till 1867 under Karsagård i Odensjö då de flyttar till Svenshult och inte till soldattorpet av okänd anledning. De bor kvar här till 1873 då de flyttar till Lidhult. Anders Svensson f.1832 på Fällan under Björkenäs och hans hustru Pernilla Karls- dotter f.1836 i Karsagård (dotter till soldaten Karl Ode), flyttar hit ifrån Aspelund 1873. Av sju barn som var födda på Aspelund var bara två i livet och kunde flytta med till Svenshult nämligen Lamek f.1870 och Blenda Matilda f.1872. Här föds Frans Albin 1874 d.1875. Frans Vilhelm f.1876 d.1876. Familjen flyttar till Hästhult 1887 och det är sista årtalet jag finner någon boende på Svenshult.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1834.
Foto 2008.