Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Lövhultet

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 19,49" E 13° 35' 37,50" (56.822081,13.593750) RT-90 X 6301652 Y 1364975 Skylt vid torpiventering: 28 uppsatt 1981-05-10 Fastighetsbeteckning: Gällestorp 1:6 (2019) Vill du se flygfoto?
Skylten från torpinventeringen är placerad vid vägkanten på position N 56.82223 E 13.59467. År 1864-11-27 gifter sig mösskräddaren Gustav Blom f.1833-03-24 i Hylte torp med Johanna Maria Magnusdotter som var piga i Gällestorp. Hon var född 1841-05-10 i backstugan “Gjerderkull” i Skogaryd.
Gustav
Johanna Maria
De bosatte sig på Lövhultet och fick följande barn: Johan Magnus f.1865-04-01 som senare kallade sig Blomkvist d.1917-01-07 i Halmstad. Anna Mathilda f.1867-12-16 d.1932-09-04 i Getinge. Josefina f.1871-03-24. Carl Ander f.1874-02-27 som kallade sig Carlander d.1939-11-30 i Halmstad. Malcus f.1877-03-12 d.1879-06-27. Clara f.1880-04-01. Ulrika f.1883-05-22 d.1967-02-02 i Halmstad. Frans f.1887-06-13 d.1977-04-21 i Halmstad.
Isak Persson berättar om Gustav: Gustav gick omkring och sålde sina mössor, som han förvarade i ett skåp på ryggen. Bloms Gustav som han kallades i dagligt tal, försökte gå i sin fars fotspår som undergörare. Han påstod sig kunna bota sjuka kor, genom att gå in i stallet alldeles ensam, med ett kvarter brännvin och kons namn vilket var mycket viktigt. En gång var det två kor i stallet, den ena kal- lades Grimla och den andra kallades Broka. När Gustav kom ut ur stallet sa han att nu är snart Grimla bra. Men det är ju Broka som är sjuk, protesterade ägaren. Aj aj sa Gustav, då måste jag ha ett kvarter brännvin till och gå in till Broka, för den behandlingen som Grimla fick hjälper inte på Broka. Torsten G W Jönsson berättar i sin bok "De Låga Små Stugornas Folk" om Gustav Blom på sidan 18. "Vid ett tillfälle då denne skräddare var på en gård i Annerstad och sydde - det var rätt långt lidet fram på natten - öppnades dörren och jordtorvor kastades in på ljusen så att de släktes. Skräddaren fick gå och lägga sig, ty så snart han försökte tända ljusen igen släcktes dessa av sig själv. Det var tomtarna, som tyckte att arbetet skulle vara slut för dagen.." Johanna Maria avled här 1911-06-14 och Gustav 1915-05-07. Torpet avstyckades 1928 i samband med arvskifte från stamfastigheten Gällestorp 1:3. Beteckning blev 1:6 med änkan Bengta Johansson som ägare. Fastighetens areal var 17,05 hektar.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 19,49" E 13° 35' 37,50" (56.822081,13.593750) RT-90 X 6301652 Y 1364975 Skylt vid torpiventering: 28 uppsatt 1981-05-10 Fastighetsbeteckning: Gällestorp 1:6 (2019) Vill du se flygfoto?

Lövhultet

Skylten från torpinventeringen är placerad vid vägkanten på position N 56.82223 E 13.59467. År 1864-11-27 gifter sig mösskräddaren Gustav Blom f.1833-03-24 i Hylte torp med Johanna Maria Magnusdotter som var piga i Gällestorp. Hon var född 1841-05-10 i backstugan “Gjerderkull” i Skogaryd.
Gustav
Johanna Maria
De bosatte sig på Lövhultet och fick följande barn: Johan Magnus f.1865-04-01 som senare kallade sig Blomkvist d.1917-01-07 i Halmstad. Anna Mathilda f.1867-12-16 d.1932-09-04 i Getinge. Josefina f.1871-03-24. Carl Ander f.1874-02-27 som kallade sig Carlander d.1939-11-30 i Halmstad. Malcus f.1877-03-12 d.1879-06-27. Clara f.1880-04-01. Ulrika f.1883-05-22 d.1967-02-02 i Halmstad. Frans f.1887-06-13 d.1977-04-21 i Halmstad.
Isak Persson berättar om Gustav: Gustav gick omkring och sålde sina mössor, som han förvarade i ett skåp på ryg- gen. Bloms Gustav som han kallades i dagligt tal, försökte gå i sin fars fotspår som undergörare. Han påstod sig kunna bota sjuka kor, genom att gå in i stallet alldeles ensam, med ett kvarter brännvin och kons namn vilket var mycket viktigt. En gång var det två kor i stallet, den ena kallades Grimla och den andra kallades Broka. När Gustav kom ut ur stallet sa han att nu är snart Grimla bra. Men det är ju Broka som är sjuk, protesterade ägaren. Aj aj sa Gustav, då måste jag ha ett kvarter brännvin till och gå in till Broka, för den behandlingen som Grimla fick hjälper inte på Broka. Torsten G W Jönsson berättar i sin bok "De Låga Små Stugornas Folk" om Gustav Blom på sidan 18. "Vid ett tillfälle då denne skräddare var på en gård i Annerstad och sydde - det var rätt långt lidet fram på natten - öppnades dörren och jordtorvor kastades in på ljusen så att de släktes. Skräddaren fick gå och lägga sig, ty så snart han försökte tända ljusen igen släcktes dessa av sig själv. Det var tomtarna, som tyckte att arb- etet skulle vara slut för dagen.." Johanna Maria avled här 1911-06-14 och Gustav 1915-05-07. Torpet avstyckades 1928 i samband med arvskifte från stamfastigheten Gällestorp 1:3. Beteckning blev 1:6 med änkan Bengta Johansson som ägare. Fastighetens areal var 17,05 hektar.