Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Leos

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 3,20" E 13° 32' 14,60" (56.850889,13.537389) RT-90 X 6304972 Y 1361641 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Loshult 1:53 (2019) Vill du se flygfoto?
Del av Generalstabskartan.
Leos har fått sitt namn efter soldaten vid Ljungby kompani Anders* Johan Johannesson Leo. Anders var soldat vid rote nr 75 i Loshult till 1876, då han avskedades på grund av läkarintyg och fick invänta underhåll på exspektans (fick invänta en ledig pension). Familjen hade köpt marken 1/48 mtl vid husförhör 1866-70 (AI:6 s.67). Troligen har inte full betalning skett omedel- bart, eftersom inte någon avsöndring skett genom lantmäteriförrättning. Den enda karta som utvisar var torpet var placerat är Generalstabskartan från 1870, som var uppmätt 1864. Påskafton 1874 skulle man hålla bystämma hos familjen Leo enligt beslut 1873. Bystämman flyttades eftersom yngsta dottern och hustrun avled denna vår i lungsjukdom (troligen TBC), och som senare även medförde Anders död. Källa torpets placering: Karl Johansson född på gården.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 3,20" E 13° 32' 14,60" (56.850889,13.537389) RT-90 X 6304972 Y 1361641 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Loshult 1:53 (2019) Vill du se flygfoto?

Leos

Del av Generalstabskartan.
Leos har fått sitt namn efter soldaten vid Ljungby kompani Anders* Johan Johan- nesson Leo. Anders var soldat vid rote nr 75 i Loshult till 1876, då han avskedades på grund av läkarintyg och fick invänta underhåll på exspektans (fick invänta en ledig pension). Familjen hade köpt marken 1/48 mtl vid husförhör 1866-70 (AI:6 s.67). Troligen har inte full betalning skett omedelbart, eftersom inte någon avsöndring skett genom lantmäteriförrättning. Den enda karta som utvisar var torpet var placerat är Gener- alstabskartan från 1870, som var uppmätt 1864. Påskafton 1874 skulle man hålla bystämma hos familjen Leo enligt beslut 1873. Bystämman flyttades eftersom yngsta dottern och hustrun avled denna vår i lungs- jukdom (troligen TBC), och som senare även medförde Anders död. Källa torpets placering: Karl Johansson född på gården.