Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Gröndal

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 49,40" E 13° 33' 26,00" (56.880389,13.557222) RT-90 X 6308216 Y 1362959 Skylt vid torpiventering: 10 (uppsatt 1980) Fastighetsbeteckning: Odensjö Prästboställe 3:1 (2019) Vill du se flygfoto?
År 1821 flyttar Sven Svensson f.1800 i Prinsebo S.Unnaryd till Prästgården i Odensjö som dräng. Samtidigt var Ingeborg Olofsdotter, f.1800 på Saxnäs soldattorp i Lidhult, piga i Karsagård. De gifter sig 1822 och flyttar till nybygget Gröndal som därmed är dess första invånare. Här föds följande barn: Johan f.1822. Olaus f.1825. Sven f.1829 d.1849. Pappa Sven avlider 1832 och Ingeborg gifter om sig 1833 med Lars Andersson f.1807 på Bolmsö. De får sonen Magnus f.1834 d.1836. År 1835 drunknar Lars i Bolmen och Ingeborg var återigen änka samt enligt husförhörslängden bräcklig. Sonen Johan gifter sig 1846 med Katarina f.1824 på Strömma torp i Lidhult och de bosätter sig på Gröndal. Här föds följande barn: Sanna f.1847. Salomon f.1850. Sven Magnus f.1853. Maria f.1854 d.1873. Noak f.1857 d.1874. Karolina f.1859. Johan f.1862. Manne f.1864. Aron f.1871. Ingeborg som levt hos sonens familj avlider 1861. År 1874 flyttar familjen till en gård om 1/32 mantal Vret västergård. Efter detta datum förekommer inte Gröndal i husförhörslängden och får därför anses vara sista året någon varit bosatt där.
Källaren vid Gröndal foto 2007-08-07.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 49,40" E 13° 33' 26,00" (56.880389,13.557222) RT-90 X 6308216 Y 1362959 Skylt vid torpiventering: 10 (uppsatt 1980) Fastighetsbeteckning: Odensjö Prästboställe 3:1 (2019) Vill du se flygfoto?

Gröndal

År 1821 flyttar Sven Svensson f.1800 i Prinsebo S.Unnaryd till Prästgården i Odensjö som dräng. Samtidigt var Ingeborg Olofsdotter, f.1800 på Saxnäs soldat- torp i Lidhult, piga i Karsagård. De gifter sig 1822 och flyttar till nybygget Gröndal som därmed är dess första invånare. Här föds följande barn: Johan f.1822. Olaus f.1825. Sven f.1829 d.1849. Pappa Sven avlider 1832 och Ingeborg gifter om sig 1833 med Lars Andersson f.1807 på Bolmsö. De får sonen Magnus f.1834 d.1836. År 1835 drunknar Lars i Bolmen och Ingeborg var återigen änka samt enligt hus- förhörslängden bräcklig. Sonen Johan gifter sig 1846 med Katarina f.1824 på Strömma torp i Lidhult och de bosätter sig på Gröndal. Här föds följande barn: Sanna f.1847. Salomon f.1850. Sven Magnus f.1853. Maria f.1854 d.1873. Noak f.1857 d.1874. Karolina f.1859. Johan f.1862. Manne f.1864. Aron f.1871. Ingeborg som levt hos sonens familj avlider 1861. År 1874 flyttar familjen till en gård om 1/32 mantal Vret västergård. Efter detta datum förekommer inte Gröndal i husförhörslängden och får därför anses vara sista året någon varit bosatt där.
Källaren vid Gröndal foto 2007-08-07.