Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Moanäs Samuelsdal

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 11.10" E 13° 30' 33.30" (56.869750,13.509250) RT-90 X 6307129 Y 1359995 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Saxnäs 1:26 (2019) Vill du se flygfoto?
Vid laga skifte för gårdarna väster om sjön Unnen i Odensjö och Lidhults socknar (07-LID-54) kan man i § 17 läsa att Johannes Andersson i Trummeboda (Trummebo) förevisar handlingar där Sven Göransson, Petronella Olofsdotter, Måns Andersson och Ingrid Svensdotter vilka då gemensamt var ägare av 1/3 förmedlat till 1/6 mtl Moanäs den 9 september 1807 till Anders Nilsson och Lars Persson i Sjö bortförpantat på 90 års tid nämnda torpställe under namn Gransbo skog emot 50 riksdaler riksgäld. Därefter hade två transporter skett (överlåtelser), varav den sista 14 september 1839 överlämnar förpantningsrättigheten från änkan Carin Pettersson på dess son Carl Samuelsson och att namnet hade ändrats till Samuelsdal. Denna transport hade 17 oktober året därpå blivit uppvisat för Sunnerbo häradsrätt. Johannes Andersson var svärson till Carl Samuelsson och ombud för honom vid skiftet, och kunde tänka sig att avstå kontraktet mot skälig ersättning. Vid sammanträde 15 oktober 1844 uppvisas ett köpekontrakt där Carl Samuelsson sålt sin förpantningsrätt till gårdsinnehavarna Anders Månsson och Lars Nilsson i Moanäs varifrån torpet blivit förpantat.
Del av skifteskartan från laga skifte fastställt 1846.
Del av skifteskartan från laga skifte fastställt 1846.
I husförhörslängden under Gransboda och "Nybygget" (Samuelsdal) kan man se att avskedade trumslagaren Samuel Wirvel med familj bor på detta torp 1808. Dottern Stina flyttade till Annerstad 1825, och Samuel avled här 1826 och i bouppteckningen är förpantningen värderad till 33 rdl 16 sk i banko. Sonen Carl som gift sig 1819 med Kerstin Bengtsdotter f.1796 på Bolmsö, flyttar med sin familj till Samuelsdal 1822. De hade barnen Johannes f.1819 och Britta f.1822. Här på Samuelsdal föds följande barn: Sanna f.1824. Samuel f.1827 d.1828. Ingegerd f.1830 d.1832. Ingegerd f.1832. Nils Johan f.1834 d.1835. Nils Peter f.1836 d.1837. Nils Peter f.1839. Änkan Karin avlider här 1843-04-11 och barnbarnet Britta gifter sig 6 dagar senare med Johannes Andersson f.1818 i på Torseryds torp och de bosätter sig på Samuelsdal. Pappa Carl, mamma Kerstin och sonen Nils Peter flyttar detta år till Unnaryd. Dottern Britta födde sonen Johan 1844 och därefter flyttar de till L.Hult Virkesnäs och namnet Samuelsdal förekommer inte mer i hus- förhörslängderna. L.Hult överfördes troligen 1845 till Björkön och Odensjö socken.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 11.10" E 13° 30' 33.30" (56.869750,13.509250) RT-90 X 6307129 Y 1359995 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Saxnäs 1:26 (2019) Vill du se flygfoto?

Moanäs Samuelsdal

Del av skifteskartan från laga skifte fastställt 1846.
Vid laga skifte för gårdarna väster om sjön Unnen i Odensjö och Lidhults socknar (07-LID-54) kan man i § 17 läsa att Johannes Andersson i Trummeboda (Trummebo) förevisar handlingar där Sven Göransson, Petronella Olofsdotter, Måns Andersson och Ingrid Svensdotter vilka då gemensamt var ägare av 1/3 förmedlat till 1/6 mtl Moanäs den 9 september 1807 till Anders Nilsson och Lars Persson i Sjö bort- förpantat på 90 års tid nämnda torpställe under namn Gransbo skog emot 50 riksdaler riksgäld. Därefter hade två transporter skett (överlåtelser), varav den sista 14 september 1839 överlämnar förpantningsrättigheten från änkan Carin Pettersson på dess son Carl Samuelsson och att namnet hade ändrats till Samuelsdal. Denna transport hade 17 oktober året därpå blivit uppvisat för Sunnerbo häradsrätt. Johannes Andersson var svärson till Carl Samuelsson och ombud för honom vid skiftet, och kunde tänka sig att avstå kontraktet mot skälig ersättning. Vid sammanträde 15 oktober 1844 uppvisas ett köpekontrakt där Carl Samuelsson sålt sin förpantningsrätt till gårdsinnehavarna Anders Månsson och Lars Nilsson i Moanäs varifrån torpet blivit förpantat.
I husförhörslängden under Gransboda och "Nybygget" (Samuelsdal) kan man se att avskedade trumslagaren Samuel Wirvel med familj bor på detta torp 1808. Dottern Stina flyttade till Annerstad 1825, och Samuel avled här 1826 och i bouppteckningen är förpantningen värderad till 33 rdl 16 sk i banko. Sonen Carl som gift sig 1819 med Kerstin Bengtsdotter f.1796 på Bolmsö, flyttar med sin familj till Samuelsdal 1822. De hade barnen Johannes f.1819 och Britta f.1822. Här på Samuelsdal föds följande barn: Sanna f.1824. Samuel f.1827 d.1828. Ingegerd f.1830 d.1832. Ingegerd f.1832. Nils Johan f.1834 d.1835. Nils Peter f.1836 d.1837. Nils Peter f.1839. Änkan Karin avlider här 1843-04-11 och barnbarnet Britta gifter sig 6 dagar senare med Johannes Andersson f.1818 i på Torseryds torp och de bosätter sig på Samuelsdal. Pappa Carl, mamma Kerstin och sonen Nils Peter flyttar detta år till Unnaryd. Dottern Britta födde sonen Johan 1844 och därefter flyttar de till L.Hult Virkesnäs och namnet Samuelsdal förekommer inte mer i husförhörslängderna. L.Hult överfördes troligen 1845 till Björkön och Odensjö socken.