Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Soldattorp Nr 79 (629) Röshult Övregård

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 59.18" E 13º 34' 49.41" (56.866439,13.580392) RT-90 X 6306617 Y 1364321 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Övra Röshult 1:6 (2019)
Vid storskifte 1818 är soldattorpet beläget ca 200 sydväst Fagerlid som senare blev soldattorp. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 59.18" E 13º 34' 49.41" (56.866439,13.580392) RT-90 X= 6306617 Y= 1364321. Vill du se flygfoto över gamla torpet?
Del av kartan från laga skifte 1834.
Vid laga skifte 1834 får soldattorpet ett betydligt större markområde än tidigare och Fagerlid kallades nu Emanuelstorp. Hit flyttar soldaten efter skiftet och troligen är det Andreas Snäll som är första soldat på det nya torpet. Salomon Nilsson Ruff var den siste soldaten som bodde på roten men inte på soldattorpet utan torpet Svenshult. År 1904-04-02 upprättas en köpehandling där roten säljer soldattorpet till Ernst Albin Larsson för 1000 kr. Arealen var 22,7164 hektar vilken blev avsöndrad 1909-01-18. Torpet kallas Fagerlid och fick fastighetsbeteckning Övra Röshult 1:6. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52' 5.26" E 13º 35' 2.07" (56.868128,13.583908) RT-90 X= 6306794 Y= 1364541. Vill du se flygfoto över nya torpet?
Fagerlid 2017.
På bilden ovan kan vi se dagens Fagerlid där delen till vänster utgör del i gamla soldattorpet. Taket har lyfts och huskroppen har byggts ut häråt. Notera repliken av soldattorpsskylten som är placerad mellan fönstren.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 59.18" E 13º 34' 49.41" (56.866439,13.580392) RT-90 X 6306617 Y 1364321 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Övra Röshult 1:6 (2019)

Soldattorp Nr 79 (629) Röshult Övregård

Vid storskifte 1818 är soldattorpet beläget ca 200 sydväst Fagerlid som senare blev soldattorp. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 59.18" E 13º 34' 49.41" (56.866439,13.580392) RT-90 X= 6306617 Y= 1364321. Vill du se flygfoto över gamla torpet?
Del av kartan från laga skifte 1834.
Vid laga skifte 1834 får soldattorpet ett betydligt större markområde än tidigare och Fagerlid kallades nu Emanuelstorp. Hit flyttar soldaten efter skiftet och troli- gen är det Andreas Snäll som är första soldat på det nya torpet. Salomon Nilsson Ruff var den siste soldaten som bodde på roten men inte på sold- attorpet utan torpet Svenshult. År 1904-04-02 upprättas en köpehandling där roten säljer soldattorpet till Ernst Albin Larsson för 1000 kr. Arealen var 22,7164 hektar vilken blev avsöndrad 1909- 01-18. Torpet kallas Fagerlid och fick fastighetsbeteckning Övra Röshult 1:6. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52' 5.26" E 13º 35' 2.07" (56.868128,13.583908) RT-90 X= 6306794 Y= 1364541. Vill du se flygfoto över nya torpet?
Fagerlid 2017.
På bilden ovan kan vi se dagens Fagerlid där delen till vänster utgör del i gamla soldattorpet. Taket har lyfts och huskroppen har byggts ut häråt. Notera repliken av soldattorpsskylten som är placerad mellan fönstren.