Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-08-13

Lustan

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 1,80" E 13° 31' 39,90" (56.833833,13.527750) RT-90 X 6301518 Y 1363032 Skylt vid torpiventering: 50 Fastighetsbeteckning: Yttra Röshult 2:8 (2019) Vill du se flygfoto?
Lustan var en backstuga som fått sitt namn efter dottern till soldaten Nils Lustig, som tjänstgjorde för Loshults rote. Fyra månader efter faderns död 1871. Flyttade dottern Christina hit i oktober månad från Loshult, där hon varit hemmadotter hos sin far. Familjen hade fött tio barn, men bara två överlevde föräldrarna. Sonen Lars hade, som man uttryckte det på den här tiden, läshuvud. Han studerade i Växjö, Lund och Uppsala i nämnd ordning. Studentexamen avlade han i Lund redan 1855, och är troligen den förste i Loshult som avlade examen. Slutligen blev han kyrkoherde i Åker församling i Jönköpings län. Christina var enligt födelseboken döpt till Anna Catharina, men redan i husförhörslängden är det överstruket och ändrat till Christina. Hon bor ensam kvar här på Lustan till sin död 1890-10-15. Därefter har jag inte funnit någon boende här på platsen.
Lustan söder om gamla vägen.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-08-13
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 1,80" E 13° 31' 39,90" (56.833833,13.527750) RT-90 X 6301518 Y 1363032 Skylt vid torpiventering: 50 Fastighetsbeteckning: Yttra Röshult 2:8 (2019) Vill du se flygfoto?

Lustan

Lustan var en backstuga som fått sitt namn efter dottern till soldaten Nils Lustig, som tjänstgjorde för Loshults rote. Fyra månader efter faderns död 1871. Flyttade dottern Christina hit i oktober månad från Loshult, där hon varit hemmadotter hos sin far. Familjen hade fött tio barn, men bara två överlevde föräldrarna. Sonen Lars hade, som man uttryckte det på den här tiden, läshuvud. Han studerade i Växjö, Lund och Uppsala i nämnd ordning. Studentexamen avlade han i Lund redan 1855, och är troligen den förste i Loshult som avlade examen. Slutligen blev han kyrkoherde i Åker församling i Jönköpings län. Christina var enligt födelseboken döpt till Anna Catharina, men redan i hus- förhörslängden är det överstruket och ändrat till Christina. Hon bor ensam kvar här på Lustan till sin död 1890-10-15. Därefter har jag inte funnit någon boende här på platsen.
Lustan söder om gamla vägen.