Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Soldattorp Nr 77 (627) Vret

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 47.15" E 13º 35' 23.11" (56.879764,13.589757) RT-90 X 6308081 Y 1364939 Skylt vid torpiventering: 42 Fastighetsbeteckning: Vret 2:15 (2019)
Vid storskifte av Odensjö Skogelag 1818 - 1819 kan man på sidan 8 i skiftesprotokollet läsa att soldattorpet var samfällt för båda hemmanen. Soldattorpet har i alla mantalslängder och i husförhörslängderna före 1839 varit upptagna under Vret östergård. På ytterligare ett torp har det bott soldater nämligen Mentzers torp eller Knösatorp men Mentzer och Knös var aldrig soldater för Vrets rote. Per Knös var soldat för Hälghult i Unnaryd och troligen är det hans syster Britta Johansdotter som var gift med Anders Svensson i Vret öster- gård.
Del av Storskifteskartan 1818.
Del av kartan från Laga Skifte av Vret östergård.
Vid Laga skifte av Östergård 1850 beslutar man att flytta soldatängen övre markeringen på kartan ovan till G. Vret Västergårds rote sålde soldattorpet, som omfattade 1,3313 hektar till Oskar Nilsson och hans hustru Jenny enligt köpekontrakt 1919-07- 01 för 125 kr. Fastighetsbeteckning blev Vret Västergård 2:15.
Avskrift av köpebrev.
Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet med skylt nr 42 vid torpvandring 1983-05-12. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 52' 47.15" E 13º 35' 23.11" (56.879764,13.589757) RT-90 X= 6308081 Y= 1364939. Vill du se flygfoto? Till soldattorpet hörde den så kallade soldattorpsängen under Vret Östergård, vilken utgjorde 1,45 hektar. Roten sålde denna del 1919-09-02 till Lars Magnus Johansson Forsberg och hans hustru Klara född Seth för 225 kr. Fastigheten fick beteckningen Vret Östergård 1:11.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 47.15" E 13º 35' 23.11" (56.879764,13.589757) RT-90 X 6308081 Y 1364939 Skylt vid torpiventering: 42 Fastighetsbeteckning: Vret 2:15 (2019)

Soldattorp Nr 77 (627) Vret

Vid storskifte av Odensjö Skogelag 1818 - 1819 kan man på sidan 8 i skiftespro- tokollet läsa att soldattorpet var samfällt för båda hemmanen. Soldattorpet har i alla mantalslängder och i husförhörslängderna före 1839 varit upptagna under Vret Östergård. På ytterligare ett torp har det bott soldater nämligen Mentzers torp eller Knösatorp men Mentzer och Knös var aldrig soldater för Vrets rote. Per Knös var soldat för Hälghult i Unnaryd och troligen är det hans syster Britta Johansdotter som var gift med Anders Svensson i Vret Östergård.
Del av Storskifteskartan 1818.
Del av kartan från Laga Skifte av Vret östergård.
Vid Laga skifte av Östergård 1850 beslutar man att flytta soldatängen övre mark- eringen på kartan ovan till G. Vret Västergårds rote sålde soldattorpet, som omfattade 1,3313 hektar till Oskar Nilsson och hans hustru Jenny enligt köpekontrakt 1919-07-01 för 125 kr. Fastighetsbeteckning blev Vret Västergård 2:15.
Avskrift av köpebrev.
Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet med skylt nr 42 vid torpvandring 1983-05-12. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 52' 47.15" E 13º 35' 23.11" (56.879764,13.589757) RT-90 X= 6308081 Y= 1364939. Vill du se flygfoto? Till soldattorpet hörde den så kallade soldattorpsängen under Vret Östergård, vilken utgjorde 1,45 hektar. Roten sålde denna del 1919-09-02 till Lars Magnus Johansson Forsberg och hans hustru Klara född Seth för 225 kr. Fastigheten fick beteckningen Vret Östergård 1:11.