Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-08-28

Pilsbo

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 14,90" E 13° 34' 41,05" (56.854139,13.578069) RT-90 X 6305252 Y 1364134 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkenäs 2:8 och 2:10 (2019) Vill du se flygfoto?
I hfl A1:4 (1841-1856) hittar vi i detta torp Johannes Gummesson f 1827 och död 1875 med hustru Ingjerd Persdotter f 1820 i Lidhult. Hon kom från Ramnaryd 1850 och avled i Pilsbo 1909. Barnen var: Johan Peter f 1850 och död 1926. Anna Maria f 1853 död av rödsot 1855. Sanna Matilda f 1856, till Vret Västergård 1874, tillbaka 1877 och till Björkenäs Norregård 1879. Hon gifter sig 1883 och flyttar till Gransbo. Anna Lena f 1859, till Ryd 1877. Hon gifter sig 1884 och flyttar till Vekadal. Här bodde även Gumme Pil f 1801 i Lidhult, kom från Mäste i Vrå som avskedad soldat 1849 och dog 1863. Hans hustru var Anna Persdotter f 1791 och död 1850. Längst ned på sidan finner vi soldaten Swen Andersson Björk f 1829 i Unnaryd, till Öfra Karsagård 1850. JOHAN Peter stannade kvar på torpet och gifte sig 1879 med Albertina Alexandersdotter f 1857 i Lidhult. Hon kom till Pilsbo från Elmås. De hade följande barn: Hjalmar Albin f 1880 (idiot) död 1899. GUSTAF Wilhelm f 1884 död 1963. Anna Linnea f 1888 (idiot) död 1918. HULDA Elisabet f 1890, till Torekov 1908, tillbaka 1910 och till Halmstad 1911. Död 1993 i Halmstad. EMMA Charlotta f 1894, till Halmstad 1912 död 1974 i Göteborgs Haga. ALMA Matilda f 1898, till Halmstad 1915, tillbaka 1916 och till Vasa församling, Göteborg 1921. Död 1967 i Borås.
fr.v. Edit, Emma, Gustav, Bertil, Albertina och grannen Alfred från Lönelund.
Gustaf var skogsarbetare. Vid giftermålet 1922 med EDIT Cecilia Svensson f 1895 i Odensjö som samma år kom från Halmstad stadsförsamling stod han som kyrkväktare och jordbruksarbetare. Barn: Bertil Wilhelm f 1923 i Ljungby död 1944. Erik var tvilling f 1933 död 2001. Åke var tvilling f 1933 död 1934. Åke f 1935 död 2010. Utdrag ur protokoll fört vid inlösningsförrättning å fastigheten 3/6 mtl Björkenäs Södergård 2:2 litt. nr. 1 i Odensjö socken av Kronobergs län. År 1934 26 juni inställde sig undertecknad distriktslantmätare hos Albertina Johansson, Pilsbo för att på grund av länsstyrelsens förordnande företaga förrättning enligt lagen den 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område för inlösen av den mark inom fastigheten 3/16 mtl Björkenäs Södergård 2:2 som innehaves av Albertina Johansson) (ensittarlagen). Till sammanträdet varom tillkännagivande utfärdats dels genom i sockenkyrkan den 10 juni 1934 uppläst kungörelse, dels genom annons i tidn. Smålänningen för den 4 juni samma år, dels ock genom i behörig tid under rekommendation avsända kallelsebrev till nyttjanderättshav- aren, jordägaren och kända inteckningshavare hade infunnit sig förutom de till biträde kallade skiftesgodemännen J A Petersson, Hästhult och Gottfrid Persson, Karlsdal, Odensjö, Gustaf Johansson som såsom ombud för sökande Albertina Johansson enligt fullmakt, jordägaren Anders Persson och hans hustru Gustava Persson och David Andersson, ägare av angränsande hemman 3/16 mtl Björkenäs Norregård litt. B. Sökande Albertina Johansson var närvarande och biträdes enligt länsstyrelsens förordnande av kantor C A Ahlgren. Företeddes: 1/ Karta och handlingar rörande år 1887 den 5 augusti fastställt laga skifte å en del utägor till Björkenäs. 2/ Utdrag av anteckningsprotokoll upptagande kontrakt rörande nu ifrågavarande jordområde bil. litt. D. 3/ Utdrag av jordregister rörande Björkenäs nr 2 Södergård. Det Albertina Johansson tillhöriga bostadshuset, som var av trä under tak av bräder och indelat i 2 rum, kök och förstuga, befanns vid besikt- ning vara i försvarligt skick och lämna nöjaktig bostad åt innehavaren och hennes familj; och hade så ostridigt varit förhållandet även vid 1919 års ingång. Ävenledes befanns å området uppförda tvenne ekonomibyggnader av trä under spåntak. För utredning i frågan huruvida byggnaderna ägde det relativa värde som utgör laga villkor för inlösningsrätt företogo förrättningsmännen värdering av mark och byggnader varvid området värderades till 1650 kr och åbyggnaderna till 4000 kr. §8 Rörande det område till vilket lösningsrätt sålunda beviljats bestämde förrättningsmännen att detsamma skulle äga rätt till nödig utfartsväg över stamfastigheten. §10 Förrättningsmännen bestämde löseskillingen för området med därpå växande skog till 1650 kr. År 1944 sålde Albertina Pilsbo till sonen Gustav och hans hustru Edit för 3450 kr med fri bostad i sydvästra gavelrummet i nedre våningen i mangårdsbyggnaden.
Gustav, Albertina och Emma. Barnen troligen Bertil och Emmas barn Erik Lennart, Asta Linnea och Gunnar Waldemar.
Forskning och text Rigmor Andersson Björkenäs och Rolf Carlsson.
Fler Pilsbo bilder från Lena Svensson:
Bertil, Åke och Erik.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-08-28
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 14,90" E 13° 34' 41,05" (56.854139,13.578069) RT-90 X 6305252 Y 1364134 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkenäs 2:8 och 2:10 (2019) Vill du se flygfoto?

Pilsbo

I hfl A1:4 (1841-1856) hittar vi i detta torp Johannes Gummesson f 1827 och död 1875 med hustru Ingjerd Persdotter f 1820 i Lidhult. Hon kom från Ramnaryd 1850 och avled i Pilsbo 1909. Barnen var: Johan Peter f 1850 och död 1926. Anna Maria f 1853 död av rödsot 1855. Sanna Matilda f 1856, till Vret Västergård 1874, tillbaka 1877 och till Björkenäs Nor- regård 1879. Hon gifter sig 1883 och flyttar till Gransbo. Anna Lena f 1859, till Ryd 1877. Hon gifter sig 1884 och flyttar till Vekadal. Här bodde även Gumme Pil f 1801 i Lidhult, kom från Mäste i Vrå som avskedad soldat 1849 och dog 1863. Hans hustru var Anna Persdotter f 1791 och död 1850. Längst ned på sidan finner vi soldaten Swen Andersson Björk f 1829 i Unnaryd, till Öfra Karsagård 1850. JOHAN Peter stannade kvar på torpet och gifte sig 1879 med Albertina Alexander- sdotter f 1857 i Lidhult. Hon kom till Pilsbo från Elmås. JOHAN Peter stannade kvar på torpet och gifte sig 1879 med Albertina Alexander- sdotter f 1857 i Lidhult. Hon kom till Pilsbo från Elmås. De hade följande barn: Hjalmar Albin f 1880 (idiot) död 1899. GUSTAF Wilhelm f 1884 död 1963. Anna Linnea f 1888 (idiot) död 1918. HULDA Elisabet f 1890, till Torekov 1908, tillbaka 1910 och till Halmstad 1911. Död 1993 i Halmstad. EMMA Charlotta f 1894, till Halmstad 1912 död 1974 i Göteborgs Haga. ALMA Matilda f 1898, till Halmstad 1915, tillbaka 1916 och till Vasa församling, Göte- borg 1921. Död 1967 i Borås.
fr.v. Edit, Emma, Gustav, Bertil, Albertina och grannen Alfred från Lönelund.
Gustaf var skogsarbetare. Vid giftermålet 1922 med EDIT Cecilia Svensson f 1895 i Odensjö som samma år kom från Halmstad stadsförsamling stod han som kyrkväktare och jordbruksarbetare. Barn: Bertil Wilhelm f 1923 i Ljungby död 1944. Erik var tvilling f 1933 död 2001. Åke var tvilling f 1933 död 1934. Åke f 1935 död 2010. Utdrag ur protokoll fört vid inlösningsförrättning å fastigheten 3/6 mtl Björkenäs Södergård 2:2 litt. nr. 1 i Odensjö socken av Kronobergs län. År 1934 26 juni inställde sig undertecknad distriktslantmätare hos Albertina Johansson, Pilsbo för att på grund av länsstyrelsens förordnande företaga för- rättning enligt lagen den 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område för inlösen av den mark inom fastigheten 3/16 mtl Björkenäs Södergård 2:2 som innehaves av Albertina Johans- son) (ensittarlagen). Till sammanträdet varom tillkännagivande utfärdats dels genom i sockenkyrkan den 10 juni 1934 uppläst kungörelse, dels genom annons i tidn. Smålänningen för den 4 juni samma år, dels ock genom i behörig tid under rekommendation avsända kallelsebrev till nyttjanderättshavaren, jordägaren och kända inteckning- shavare hade infunnit sig förutom de till biträde kallade skiftesgodemännen J A Petersson, Hästhult och Gottfrid Persson, Karlsdal, Odensjö, Gustaf Johansson som såsom ombud för sökande Albertina Johansson enligt fullmakt, jordägaren Anders Persson och hans hustru Gustava Persson och David Andersson, ägare av angränsande hemman 3/16 mtl Björkenäs Norregård litt. B. Sökande Albertina Johansson var närvarande och biträdes enligt länsstyrelsens förordnande av kantor C A Ahlgren. Företeddes: 1/ Karta och handlingar rörande år 1887 den 5 augusti fastställt laga skifte å en del utägor till Björkenäs. 2/ Utdrag av anteckningsprotokoll upptagande kontrakt rörande nu ifrågavarande jordområde bil. litt. D. 3/ Utdrag av jordregister rörande Björkenäs nr 2 Södergård. Det Albertina Johansson tillhöriga bostadshuset, som var av trä under tak av bräder och indelat i 2 rum, kök och förstuga, befanns vid besiktning vara i försvar- ligt skick och lämna nöjaktig bostad åt innehavaren och hennes familj; och hade så ostridigt varit förhållandet även vid 1919 års ingång. Ävenledes befanns å området uppförda tvenne ekonomibyggnader av trä under spåntak. För utredning i frågan huruvida byggnaderna ägde det relativa värde som utgör laga villkor för inlösningsrätt företogo förrättningsmännen värdering av mark och byggnader varvid området värderades till 1650 kr och åbyggnaderna till 4000 kr. §8 Rörande det område till vilket lösningsrätt sålunda beviljats bestämde för- rättningsmännen att detsamma skulle äga rätt till nödig utfartsväg över stamfastigheten. §10 Förrättningsmännen bestämde löseskillingen för området med därpå växande skog till 1650 kr. År 1944 sålde Albertina Pilsbo till sonen Gustav och hans hustru Edit för 3450 kr med fri bostad i sydvästra gavelrummet i nedre våningen i mangårdsbyggnaden.
Gustav, Albertina och Emma. Barnen troligen Bertil och Emmas barn Erik Lennart, Asta Linnea och Gunnar Waldemar.
Forskning och text Rigmor Andersson Björkenäs och Rolf Carlsson.
Fler Pilsbo bilder från Lena Svensson:
Bertil, Åke och Erik.