Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Björkelund / Björkedal / Björkenäs (Högaholm)

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 58,46" E 13° 32' 33,27" (56.849572,13.542575) RT-90 X 6304815 Y 1361948 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Loshult 1:46 (2019) Vill du se flygfoto? Vill du se panoramabild?
Torpet har fått sitt namn efter gratialisten Jöns Björk som varit soldat för rote 107 N.Karsnäs i Södra Unnaryd. Familjen flyttade 1807 från soldattorpet till Björkelund under Loshult ett namn som användes i husförhörslängden AI:1. Eftersom det redan fanns ett torp Björkelund under Björkenäs så ändrades namnet till Björkedal allt enligt husförhörslängden AI:2, men vid Storskiftet 1818 kallas torpet för Björkenäs. Jöns hustru Ingeborg Nilsdotter avlider på torpet 1816 och dottern Maria flyttar hem till fadern. Hon gifter sig 1819 med Johan Persson som var son till soldaten Per Knös på Vret östergårds torp Knösabo (Mentzers torp). Familjen bosätter sig här på Björkedal och när Knös blivit änkeman flyttar även han hit. Den 27 oktober 1827 avlider Jöns Björk och den 1 november avlider Per Knös. Troligen har torpkontraktet omfattat Jöns och hustrun Inge- borgs livstid eftersom dottern Marias familj lämnar torpet samma år och flyttar till Bökholmen (Stampudden).
Del av storskifteskartan 1818.
Torpet brukas nu av bönderna i Loshult och skifteshandlingarna från Laga skifte kan man läsa att området var eftertraktat som betesmark för boskapen. Vem som har bebott husen från 1827 till skiftet 1856, är för mig ännu oklart. Troligen flyttar trumslagaren Jonas Blomgren med sin familj hit 1849 från Lidhult, och avlider här 1857.
Del av laga skifteskartan 1853.
Vid skiftet var Nils Svensson största jordägaren med ¼ mantal och han fick en utskift som kom att omfatta torpet. Hans hemmansdel fick littera C eller 1:4. Nils dotter Susanna gifter sig med nämndemannen Andreas Mattson f. 1823 i Femsjö, och de övertar gården. År 1864 fastställs en hemmansklyvning där paret behåller 5/32 mantal med beteckningen 1:9, och Johan Andersson 3/32 mantal med beteck- ningen 1:8, som omfattade torpet i Dyhult vilket nu blir en fastighet. Denne Johan Andersson är tydligen ägare en mycket kort tid och bor inte på gården, utan Sven Persson f.1805 som nyligen blivit änkeman flyttar från Moanäs till Dyhult 1864 med två av sina barn Johanna Maria f.1840 och Anders Johan f. 1851. Johanna gifter sig 1867 med Gustav Svensson f. 1832 i Jälluntofta och samma år flyttar Sven tillbaka till Moanäs. År 1880 fastställs en ny hemmansklyvning där Gustav Svensson erhåller littera A eller 1:13 och soldaten nr 29 Nils Olof Frej littera B eller 1:14 som omfattade 26,4425 hektar. Gustav flyttar sina hus till den nya planen och Nils Olof fick betala 30 kronor i husflyttningsersättning till Gustav. Position N 56° 51' 00,68" E 13° 32' 38,54" (56.850189,13.544039).
Del av kartan från hemmansklyvning 1880 där tidigare torpet utgör littera B.
Nils-Olof Frej med familj flyttar 1885 till Skrinhult 1:5 (senare kallat Johan Frejs), som blivit avsöndrat 1870 och då tilldelats Johannes Jonasson. Johannes familj flyttar till Hunsberg i Lidhult 1872 och brodern Noak övertar gården med föräldrarna som inhyses. Noak och föräldrarna flyttar 1885 till nuvarande Loshult 1:46 som hyresgäster och även brodern Johannes blir skriven här. Bröderna lämnade Sverige och flyttade till Amerika utan att begära flyttningsattest. Troligen beroende på att det vid denna tid krävdes tillstånd av militära myndigheter för att emigrera. Nils-Olofs bror Johan August Falk som bodde som änkling på Skrinhults soldattorp i Dyhult med sina barn, gifter om sig 1893 med dottern i granngården Sanna Andersdotter. och köper fastigheten enligt köpekontrakt daterat 14 mars 1894 för en köpesumma av 675 kronor. Bröderna Noak och Johannes överförs till listan över obefintliga år 1895. Sanna avlider här 1911 och Johan August säljer fastigheten på auktion enligt köpekontrakt daterat 2 november 1911 för 2450 kronor till Alfred Johannesson på Lönelund under Björkenäs södergård. Alfred var ägare en kort tid och sålde redan 26 april 1913 för 2200 kronor. Köpare var Karl Frej och han fick förutom gården 340 kilo hö, 340 kilo halm och 1/5 andel av ett hackelseverk. Alfred hade gjort en dålig affär och troligen fått problem med betalningen eftersom det fanns en inteckning till Johan August Falk på 1000 kronor som inte omnämns i kontraktet från år 1911. En släkting har nu övertagit gården och Falk bor kvar till 1927 då han flyttar till sonen Claes i Landeryd. Karl Frej säljer gården enligt köpekontrakt daterat 27 augusti 1943, ett år före sin död, till Helge Coles Frederiksen och fastigheten blir som- marbostad. År 1952 är det stor aktivitet i Dyhult och större delen av den manliga befolkningen var engagerade i att bygga en liten båthamn vid Unnen. Dåvarande danske statsministern (1950-1953) Erik Eriksen som representerade Venstre tillbringade sin semester här på Dyhult. Tidningen Ekstra Bladet hade ett omfattande reportage från Dyhult den 15 juli samma år. Fastighetsbeteckningen ändras 1960-02-11 till Loshult 1:46 på grund av avstyckning.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 58,46" E 13° 32' 33,27" (56.849572,13.542575) RT-90 X 6304815 Y 1361948 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Loshult 1:46 (2019) Vill du se flygfoto? Vill du se panoramabild?

Björkelund / Björkedal / Björkenäs (Högaholm)

Torpet har fått sitt namn efter gratialisten Jöns Björk som varit soldat för rote 107 N.Karsnäs i Södra Unnaryd. Familjen flyttade 1807 från soldattorpet till Björkelund under Loshult ett namn som användes i husförhörslängden AI:1. Eftersom det redan fanns ett torp Björkelund under Björkenäs så ändrades namnet till Björkedal allt enligt husförhörslängden AI:2, men vid Storskiftet 1818 kallas torpet för Björkenäs. Jöns hustru Ingeborg Nilsdotter avlider på torpet 1816 och dottern Maria flyttar hem till fadern. Hon gifter sig 1819 med Johan Persson som var son till soldaten Per Knös på Vret östergårds torp Knösabo (Mentzers torp). Familjen bosätter sig här på Björkedal och när Knös blivit änkeman flyttar även han hit. Den 27 oktober 1827 avlider Jöns Björk och den 1 november avlider Per Knös. Troli- gen har torpkontraktet omfattat Jöns och hustrun Ingeborgs livstid eftersom dottern Marias familj lämnar torpet samma år och flyttar till Bökholmen (Stampudden).
Del av storskifteskartan 1818.
Torpet brukas nu av bönderna i Loshult och skifteshandlingarna från Laga skifte kan man läsa att området var eftertraktat som betesmark för boskapen. Vem som har bebott husen från 1827 till skiftet 1856, är för mig ännu oklart. Troligen flyttar trumslagaren Jonas Blomgren med sin familj hit 1849 från Lidhult, och avlider här 1857.
Del av laga skifteskartan 1853.
Vid skiftet var Nils Svensson största jordägaren med ¼ mantal och han fick en utskift som kom att omfatta torpet. Hans hemmansdel fick littera C eller 1:4. Nils dotter Susanna gifter sig med nämndemannen Andreas Mattson f. 1823 i Femsjö, och de övertar gården. År 1864 fastställs en hemmansklyvning där paret behåller 5/32 mantal med beteck- ningen 1:9, och Johan Andersson 3/32 mantal med beteckningen 1:8, som omfattade torpet i Dyhult vilket nu blir en fastighet. Denne Johan Andersson är tydligen ägare en mycket kort tid och bor inte på gården, utan Sven Persson f.1805 som nyligen blivit änkeman flyttar från Moanäs till Dyhult 1864 med två av sina barn Johanna Maria f.1840 och Anders Johan f. 1851. Johanna gifter sig 1867 med Gustav Svensson f. 1832 i Jälluntofta och samma år flyttar Sven tillbaka till Moanäs. År 1880 fastställs en ny hemmansklyvning där Gustav Svensson erhåller littera A eller 1:13 och soldaten nr 29 Nils Olof Frej littera B eller 1:14 som omfattade 26,4425 hektar. Gustav flyttar sina hus till den nya planen och Nils Olof fick betala 30 kronor i husflyttningsersättning till Gustav. Position N 56° 51' 00,68" E 13° 32' 38,54" (56.850189,13.544039).
Del av kartan från hemmansklyvning 1880 där tidigare torpet utgör littera B.
Nils-Olof Frej med familj flyttar 1885 till Skrinhult 1:5 (senare kallat Johan Frejs), som blivit avsöndrat 1870 och då tilldelats Johannes Jonasson. Johannes familj flyt- tar till Hunsberg i Lidhult 1872 och brodern Noak övertar gården med föräldrarna som inhyses. Noak och föräldrarna flyttar 1885 till nuvarande Loshult 1:46 som hyresgäster och även brodern Johannes blir skriven här. Bröderna lämnade Sverige och flyttade till Amerika utan att begära flyttningsattest. Troligen beroende på att det vid denna tid krävdes tillstånd av militära myndigheter för att emigrera. Nils-Olofs bror Johan August Falk som bodde som änkling på Skrinhults soldattorp i Dyhult med sina barn, gifter om sig 1893 med dottern i granngården Sanna Ander- sdotter. och köper fastigheten enligt köpekontrakt daterat 14 mars 1894 för en köpesumma av 675 kronor. Bröderna Noak och Johannes överförs till listan över obefintliga år 1895. Sanna avlider här 1911 och Johan August säljer fastigheten på auktion enligt köpekontrakt daterat 2 november 1911 för 2450 kronor till Alfred Johannesson på Lönelund under Björkenäs södergård. Alfred var ägare en kort tid och sålde redan 26 april 1913 för 2200 kronor. Köpare var Karl Frej och han fick förutom gården 340 kilo hö, 340 kilo halm och 1/5 andel av ett hackelseverk. Alfred hade gjort en dålig affär och troligen fått problem med betalningen eftersom det fanns en inteck- ning till Johan August Falk på 1000 kronor som inte omnämns i kontraktet från år 1911. En släkting har nu övertagit gården och Falk bor kvar till 1927 då han flyttar till sonen Claes i Landeryd. Karl Frej säljer gården enligt köpekontrakt daterat 27 augusti 1943, ett år före sin död, till Helge Coles Frederiksen och fastigheten blir sommarbostad. År 1952 är det stor aktivitet i Dyhult och större delen av den manliga befolkningen var engagerade i att bygga en liten båthamn vid Unnen. Dåvarande danske stats- ministern (1950-1953) Erik Eriksen som representerade Venstre tillbringade sin semester här på Dyhult. Tidningen Ekstra Bladet hade ett omfattande reportage från Dyhult den 15 juli samma år. Fastighetsbeteckningen ändras 1960-02-11 till Loshult 1:46 på grund av avstyck- ning.