Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Knösabo / Mentzers torp

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 12,50" E 13° 36' 47,30" (56.886806,13.613139) RT-90 X 6308820 Y 1366390 Skylt vid torpiventering: 44 Fastighetsbeteckning: Vret Östergård 1:7 (2019) Vill du se flygfoto?
I första husförhörslängden 1788 i Odensjö, omtalas denna bosättning som Mentzers torp. Det enda som är känt om denna Mentzer är att Johan Mentzer avled här på torpet 72 år gammal den 11 september 1777. Han har inte varit soldat för Vret. Omkring 1788 inflyttade avskedade soldaten för nr 93 Hälghult Storegård i Södra Unnaryd Per Johansson Knös med sin familj. Han hade varit soldat vid Jönköpings regemente och Majorens kompani. Med vid inflyttningen var hustrun Maria Håkansdotter (1754-1823) och äldsta dottern Kerstin (1787-1818). Här på torpet föddes följande barn: Anna 1789. Johan 1791. Per 1793. År 1818 flyttar sonen Johan hem och blev torpare, efter att ha varit en tid i Malmö. Redan 1819 lämnar han åter torpet och flyttar till Björkedal under Loshult efter att ha gift sig med Maria Jönsdotter. Per Knös och hustrun Maria bor fortfarande kvar på torpet där hon avlider 1823. Per får nu en piga Katarina Petersdotter Alm (1805-1888), men redan 1824 flyttar hon till Ånäs och Knös till sonen på Björkedal under Loshult. När nu en ny torpare skulle flytta hit skrevs ett torpkontrakt. Detta kontrakt har Nils Johansson (Nisse på Nydala) gjort en avskrift av, men som jag saknar i original. Här följer hans avskrift. Underteknande Hemmansägare uti Vret Östergård hava till Sven Andersson i Öjaböke och hans hustru med full brukningsrätt upplåta ett under deras Hemman lydande torp Knösatorpet kallat att af honom nästa färsdag tillträda emot följande vilkor. 1. För nemda torp betalar Sven Andersson eller torparen ( 24 ) riksdaler i årlig skatt, som erlägges den förste innan januari månads utgång år 1827 och sedan samma tid hvarje år. Och skall torparen vara skyldig vidmakthålla en ändegård vid sjön Bolmen mellan Vrets och Löknas ägor. I (Breevik). Eller (Brajevik). (En ändegård var en gärdesgård som gick så långt ut i sjön att djuren måste simma för att komma runt, vilket de sällan gjorde.) 2. Skall det åligga torparen att inom 2 a 3 års tid, å torpet uppföra en behållen Mangårdsbyggnad hvarvid torpägarna tillsläppa, och med torpar- ens biträde hogga och fram köra timmer upphogga hvarsin knut, samt vara något behjälpliga med bräders anskafande utan betalning, men skall torparen sedan under arbetstiden förselja den å torpet nu varande gamla Mangårdsbyggnaden tillåtes torparen få förselja och medlen därför för eget behofs begangnade. 3. Torparen tillåtes betesgång på Vretmarken för så många kreatur som på torpet vinterfödas samt ströhämtning och vedbrand, dock så att ingen åverkan med olovligt hoggande företages. 4. Sålänge torparen håller torpet väl, samt hann och hans folk uppför sig troget och beskedligt både emot husbondesfolket och grannar och för öfrigt detta kontrakt efterleves å sin sida, skall han torpet få besitta ehuru länge det nu varar, men skulle han torpet vilja afärda, har han därtill farfritt, hvilken fardag som helst. Sedan byggnaden blivit verkstäld ock han lämnar torpet i försvarligt stånd, och varde detta med våra namn och bomerken under fattade påskrift, som skedde i Vret Östergård den 1 november 1825. Torparen var soldaten Sven Andersson Thor (1802-1884), som flyttade från Öjaböke Storegård i Lidhult 1825-26. Han var soldat nr 46 för Norrtorpa rote vid Ljungby kompani och Kronobergs regemente. Med vid flytten, var förutom hustrun Maria Svens- dotter (1789-1874) hans syster Elin Andersdotter (1813-). Familjen fick följande barn här på torpet: Anna Britta är inskriven i födelseboken i Lidhult 1826 och avled på Torsborg 1902. Anders* Johan blev soldaten Sköld och föddes här på torpet 1828. Christina född 1832. Torpet har tills nu kallats Mentzers torp i kyrkböckerna även om benämningen var Knösatorpet i ovanstående kontrakt. Familjen Thor flyttar 1939 till det som senare kommer att kallas Torsborg. Första gången namnet Knösabo förekommer är vid laga skifte 1850 då Erik Korneliusson blev tilldelad littera F och blev skyldig att flytta från byn till detta område.
Torpet vid storskiftet 1818.
Torpet vid laga skifte 1850.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 12,50" E 13° 36' 47,30" (56.886806,13.613139) RT-90 X 6308820 Y 1366390 Skylt vid torpiventering: 44 Fastighetsbeteckning: Vret Östergård 1:7 (2019) Vill du se flygfoto?

Knösabo / Mentzers torp

I första husförhörslängden 1788 i Odensjö, omtalas denna bosättning som Mentzers torp. Det enda som är känt om denna Mentzer är att Johan Mentzer avled här på torpet 72 år gammal den 11 september 1777. Han har inte varit soldat för Vret. Omkring 1788 inflyttade avskedade soldaten för nr 93 Hälghult Storegård i Södra Unnaryd Per Johansson Knös med sin familj. Han hade varit soldat vid Jönköpings regemente och Majorens kompani. Med vid inflyttningen var hustrun Maria Håkansdotter (1754-1823) och äldsta dot- tern Kerstin (1787-1818). Här på torpet föddes följande barn: Anna 1789. Johan 1791. Per 1793. År 1818 flyttar sonen Johan hem och blev torpare, efter att ha varit en tid i Malmö. Redan 1819 lämnar han åter torpet och flyttar till Björkedal under Loshult efter att ha gift sig med Maria Jönsdotter. Per Knös och hustrun Maria bor fortfarande kvar på torpet där hon avlider 1823. Per får nu en piga Katarina Petersdotter Alm (1805-1888), men redan 1824 flyttar hon till Ånäs och Knös till sonen på Björkedal under Loshult. När nu en ny torpare skulle flytta hit skrevs ett torpkontrakt. Detta kontrakt har Nils Johansson (Nisse på Nydala) gjort en avskrift av, men som jag saknar i original. Här följer hans avskrift. Underteknande Hemmansägare uti Vret Östergård hava till Sven Andersson i Öjaböke och hans hustru med full brukningsrätt upplåta ett under deras Hemman lydande torp Knösatorpet kallat att af honom nästa färsdag tillträda emot följande vilkor. 1. För nemda torp betalar Sven Andersson eller torparen ( 24 ) riksdaler i årlig skatt, som erlägges den förste innan januari månads utgång år 1827 och sedan samma tid hvarje år. Och skall torparen vara skyldig vidmakthålla en ändegård vid sjön Bol- men mellan Vrets och Löknas ägor. I (Breevik). Eller (Brajevik). (En ändegård var en gärdesgård som gick så långt ut i sjön att djuren måste simma för att komma runt, vilket de sällan gjorde.) 2. Skall det åligga torparen att inom 2 a 3 års tid, å torpet uppföra en behållen Mangårdsbyggnad hvarvid torpägarna tillsläppa, och med torparens biträde hogga och fram köra timmer upphogga hvarsin knut, samt vara något behjälpliga med bräders anskafande utan betalning, men skall torparen sedan under arbetstiden förselja den å torpet nu varande gamla Mangårdsbyggnaden tillåtes torparen få förselja och medlen därför för eget behofs begangnade. 3. Torparen tillåtes betesgång på Vretmarken för så många kreatur som på torpet vin- terfödas samt ströhämtning och vedbrand, dock så att ingen åverkan med olovligt hoggande företages. 4. Sålänge torparen håller torpet väl, samt hann och hans folk uppför sig troget och beskedligt både emot husbondesfolket och grannar och för öfrigt detta kontrakt efterleves å sin sida, skall han torpet få besitta ehuru länge det nu varar, men skulle han torpet vilja afärda, har han därtill farfritt, hvilken fardag som helst. Sedan bygg- naden blivit verkstäld ock han lämnar torpet i försvarligt stånd, och varde detta med våra namn och bomerken under fattade påskrift, som skedde i Vret Östergård den 1 november 1825. Torparen var soldaten Sven Andersson Thor (1802-1884), som flyttade från Öjaböke Storegård i Lidhult 1825-26. Han var soldat nr 46 för Norrtorpa rote vid Ljungby kompani och Kronobergs rege- mente. Med vid flytten, var förutom hustrun Maria Svensdotter (1789-1874) hans syster Elin Andersdotter (1813-). Familjen fick följande barn här på torpet: Anna Britta är inskriven i födelseboken i Lidhult 1826 och avled på Torsborg 1902. Anders* Johan blev soldaten Sköld och föddes här på torpet 1828. Christina född 1832. Torpet har tills nu kallats Mentzers torp i kyrkböckerna även om benämningen var Knösatorpet i ovanstående kontrakt. Familjen Thor flyttar 1939 till det som senare kommer att kallas Torsborg. Första gången namnet Knösabo förekommer är vid laga skifte 1850 då Erik Korneli- usson blev tilldelad littera F och blev skyldig att flytta från byn till detta område.
Torpet vid storskiftet 1818.
Torpet vid laga skifte 1850.